News

Incap Oyj > News

Incap Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä

Incap Oyj        Pörssitiedote                21.8.2013 klo 18.15

INCAP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Incap Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.8.2013 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 22 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 81,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen jäsenten valitseminen
Ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallitukseen uusina jäseninä Fredrik Berghelin ja Olle Hultebergin sekä entisistä hallituksen jäsenistä Raimo Helasmäen, Susanna Miekk-ojan ja Lassi Noposen. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka alkoi ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yritysjärjestelyn hyväksyminen
Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Incap Oyj:n ja Inission AB:n välisen ehdollisen yritysjärjestelyn, jossa Incapin ja Inissionin yhdistyminen toteutetaan siten, että Incap Oyj ostaa Inission AB:n tytäryhtiöiden osakekannan ja liiketoiminnan. Yritysjärjestelyn toteutuminen edellyttää, että Inission AB käyttää sopimuksen mukaista optiota yhdistymisestä.

Konsulttisopimusjärjestelystä päättäminen
Ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdottaman Incap Oyj:n ja Inission AB:n välisen konsulttisopimusjärjestelyn ja valtuutti hallituksen neuvottelemaan ja päättämään sopimuksen tarkemmat yksityiskohdat.

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Noponen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla 3.9.2013 alkaen.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047 tai +372 555 379 05
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569 tai +372 555 620 35
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja
ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997. Lisätietoja: www.incap.fi.

Go back