Incap Oyj > News

Incap alentaa koko vuoden tulosarviota

Incap Oyj               Pörssitiedote                20.9.2011 klo 16.30

 

INCAP ALENTAA KOKO VUODEN TULOSARVIOTA

Incap arvioi liiketuloksensa (EBIT) vuonna 2011 jäävän lievästi tappiolliseksi johtuen euron, Yhdysvaltojen dollarin ja Intian rupian välisistä valuuttakurssimuutoksista sekä joidenkin asiakkaiden kysynnän laskusta.

Yhtiön arvion mukaan liiketulos vuoden jälkipuoliskolla on kuitenkin positiivinen eli selvästi parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1-6/2011: -1,0 milj. euroa) ja viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2010: -0,5 milj. euroa). Konsernin liiketulos on myös ollut kuukausitasolla positiivinen toukokuusta lähtien ja myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan loppuvuonna.

Incap pitää liikevaihtoarvionsa ennallaan ja arvioi koko vuoden liikevaihdon olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2010, jolloin se oli 59,2 miljoonaa euroa.

Aikaisemmassa, 3.8.2011 annetussa ohjauksessa Incap arvioi konsernin liiketuloksen vuonna 2011 (EBIT) olevan positiivinen eli merkittävästi parempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli -3,2 miljoonaa euroa.

INCAP OYJ

 

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. +91 990 204 2813
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

 

 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 59,2 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 760 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

 

Go back