Incap Oyj > News

Incap Oyj:n yhtiökokous päätti suunnatusta osakeannista

Incap Oyj      Pörssitiedote      14.4.2010 klo 8.30

 

INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUS PÄÄTTI SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA


Incap Oyj:n 13.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesta osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla seuraavasti:


Osakepääoman korottaminen ja uusien osakkeiden määrä

Yhtiön osakepääomaa korotetaan antamalla uusia osakkeita enintään 2 000 000 kappaletta. Uudet osakkeet vastaavat noin 16,4 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä ennen osakeantia.


Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Uusien osakkeiden merkinnässä poiketaan nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tarjoamalla uusien osakkeiden merkintäoikeus kokonaan yhtiön hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille sekä nykyisistä osakkeenomistajista niille, jotka omistavat merkinnän alkaessa 13.4.2010 Euroclear Finland Oy:ssä pidettävän omistajaluettelon mukaan vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita.


Hallituksella, toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä on yhteensä oikeus merkitä enintään 300 000 uutta osaketta. Heidän tulee käyttää merkintäoikeuttaan viimeistään 20.4.2010, minkä jälkeen käyttämättä jääneet merkintäoikeudet ovat edellä mainittujen osakkeenomistajien käytettävissä.


Hallitus päättää osakemerkintäoikeuksien jakautumisesta johtoryhmän jäsenille ja toimitusjohtajalle.


Painava taloudellinen syy

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta olemassa painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti on tarkoitettu:  

  • osaksi toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten sitouttamisjärjestelmää  

  • rahoitusrakenteen vahvistamiseksi nopealla  ja  edullisella järjestelyllä 

  • yhtiön liiketoimintojen kehittämisen rahoittamiseksi. 


Osakkeesta maksettava merkintähinta

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle merkintähintana 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeelle Helsingin pörssissä maaliskuussa 2010 määräytynyt vaihdolla painotettu keskikurssi. Maksettava määrä kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


Yhtiön osakkeelle Helsingin pörssissä maaliskuussa 2010 määräytyvä vaihdolla painotettu keskikurssi on markkinahinta, joten merkintähinta ei loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.


Merkintäaika

Osakkeiden merkintäoikeutta on käytettävä 13.-27.4.2010 välisenä aikana kuitenkin siten, että hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän merkintäaika päättyy 20.4.2010.


Osakkeiden maksu

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle rahana koko merkintähinta viimeistään 30.4.2010.


Merkinnän suorittaminen

Yhtiön toimeksiannosta merkintöjä vastaanotetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa ja Nordea Private Banking -yksiköissä niiden tavanomaisina aukioloaikoina


Uusien osakkeiden oikeudet

Uuden osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon osakepääoman korotuksen rekisteröinnistä lukien.


Muut osakepääoman korotukseen liittyvät seikat

Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään mahdollisessa ylimerkintätilanteessa osakkeiden jakamisesta merkitsijöiden kesken sekä muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista.


Yhtiön tavoitteena on viedä osakepääoman korotus kaupparekisteriin mahdollisimman pian merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä arviolta kesäkuun puoliväliin mennessä, ja tätä varten yhtiö laatii listalleottoesitteen.INCAP OYJ


Sami Mykkänen

toimitusjohtaja


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047

talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570

viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296


JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Yhtiön kotisivut www.incap.fi


INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 780 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


Go back