News

Incap Oyj > News

INCAP ALENTAA TULOSARVIOTAAN VUODELLE 2008

Incap Oyj      Pörssitiedote    3.2.2009 klo 9
 
Incap kirjaa vuoden 2008 viimeisen neljänneksen tulokseen noin 0,9 miljoonan euron kertaluontoisen kuluvarauksen, joka kohdistuu tuotantorakenteen uudelleenjärjestelyihin. Uudelleenjärjestelyt liittyvät vuonna 2008 käynnistettyyn tervehdytysohjelmaan, jonka tavoitteena on kannattavuuden selkeä parantaminen.
 
Kulukirjauksen jälkeen Incap-konsernin liiketulos vuonna 2008 tulee alustavien laskelmien mukaan olemaan noin -3,8 miljoonaa euroa. Aikaisemmassa ennusteessaan 5.11.2008 Incap arvioi koko vuoden operatiivisen toiminnan tuloksen olevan noin -2,8 miljoonaa euroa.
 
Alustavien laskelmien mukaan Incapin koko vuoden 2008 liikevaihto on noin 93 miljoonaa euroa eli noin 12 % suurempi kuin vuonna 2007. Tämä noudattaa yhtiön aikaisempaa arviota, jonka mukaan liikevaihdon ennakoitiin ylittävän selvästi vuoden 2007 tason.
 
Incap julkaisee tilinpäätöksen vuodelta 2008 keskiviikkona 25.2.2009.
 
INCAP OYJ
 
Sami Mykkänen
Toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa uutta kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 83 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.
 
 
Go back