News

Incap Oyj > News

KORJAUS INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUSTA KOSKEVAAN TIEDOTTEESEEN

INCAP OYJ                           Pörssitiedote   10.4.2008 klo 21.30              
 
 
Incap Oyj:n 10.4.2008 klo 17.30 julkaistussa tiedotteessa oli virhe hallituksen palkkioita koskevassa kappaleessa. Yhtiökokouksen päätös on seuraavanlainen:
 
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja kulukorvaukset
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 48.000 euroa, varapuheenjohtajan 36.000 euroa ja jäsenen 24.000 euroa. Vuosipalkkiosta puolet maksetaan rahana, puolet yhtiön osakkeina. Kokouspalkkion suuruus on 200 euroa/kokous. Puhelinkokouksista ei palkkiota makseta. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
 
INCAP OYJ
 
 
Hannele Pöllä
viestintäjohtaja
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juhani Hanninen, puh. 050 556 7199
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on voimakkaasti kehittyvä, kansainvälisesti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huoltopalveluihin. Elektroniikan lisäksi Incap valmistaa myös mekaanisia tuotteita ja osia. Yhtiö on erikoistunut teknisesti vaativiin tuotteisiin ja kokonaisuuksiin, joita valmistetaan pieninä ja keskisuurina sarjoina. Incapin asiakkaat ovat tietoliikenteen, energiateollisuuden, turvallisuus- ja teollisuuselektroniikan sekä lääketieteen ja hyvinvointiteknologian johtavia laitetoimittajia. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 83 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 810 henkilöä. Incapin osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Lisätietoja: www.incap.fi.
 
Go back