News

Incap Oyj > News

Incap osallistuu Clean Future Fund I -pääomasijoitusrahastoon

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

Incap Oyj         Lehdistötiedote     23.6.2010

 

 

 

INCAP OSALLISTUU CLEAN FUTURE FUND I -PÄÄOMASIJOITUSRAHASTOON

 

 

Incap on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se osallistuu Clean Future Fund I -pääomasijoitusrahastoon. Pääomasijoitusrahasto on Cleantech Invest Oy:n hallinnoima rahasto, jonka rahoituksen potentiaalisina saajina on tällä hetkellä runsaat sata Cleantech-toimialan yritystä.

 

Cleantech Invest kuuluu Työ- ja elinkeinoministeriön Vigo-ohjelmaan, jonka tavoitteena on yhdistää kohdennettu julkinen rahoitus ja yksityinen huippuluokan liiketoimintaosaaminen parhaiden kasvuyritysaihioiden kehittämiseksi. Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämöissä kansainvälisesti kokeneet ammattilaiset valmentavat alkavia yrityksiä tavoitteena saada yritykset nopeaan kasvuun ja tehdä niistä kiinnostavia kansainvälisille suursijoittajille.

 

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Cleantech-rahaston osakkaana Incapilla on hyvä asema rahaston deal flow yhtiöiden mahdollisena suunnittelu- ja valmistuskumppanina. Voimme tukea kehittyviä, innovatiivisia yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä."

 

"Merkittävä osa rahaston deal flow:ssa olevista yrityksistä on Incapille potentiaalisia asiakkaita ja yhteistyö Cleantech Investin rahaston kanssa tukee yhtiömme uusasiakashankintaa yhtiön strategiassa määritellyllä vahvalla kasvualueella energiatehokkuudessa."

 

Sami Mykkäsen näkemyksen mukaan varsinkin uusiutuvaan energiaan liittyvissä, energiatehokkuutta edistävissä laitteissa on suuri kasvupotentiaali Incapin kaltaiselle sopimusvalmistajalle. Koska Incapilla on vakiintunutta, kilpailukykyistä toimintaa Intiassa ja Kiinassa, yhtiö pystyy tukemaan ja edistämään rahastoon kuuluvien suomalaisten innovaatioyritysten kansainvälistymistä.

 

Suuri osa Clean Future Fund I -rahaston deal flowssa olevista yrityksistä on teknologia-yrityksiä, jotka markkinoivat muun muassa aurinkoenergian, tuulivoiman ja muiden uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen liittyviä sovelluksia sekä energiatehokkuuteen ja liikenteen sähköistämiseen liittyviä ratkaisuja. Incap käy jo nyt keskusteluja usean yrityksen kanssa ja näiden yritysten liikevaihtopotentiaali on merkittävä jo lähivuosina ja tulee kasvamaan tulevaisuudessa edelleen.

 

 

Lisätietoja:
Sami Mykkänen, Incap-konsernin toimitusjohtaja, puh. 040 559 9047 
Hannele Pöllä, Incap-konsernin viestintä- ja henkilöstöjohtaja, puh. 040 504 8296

 

 

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi

 

 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 780 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

 

Go back