YHTIÖKOKOUS

Incap Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu hallituksen kutsumana varsinaiseen yhtiökokoukseen kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, yleensä huhtikuussa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään osakkeenomistajien vaatimuksesta, jos tietyn asian käsittelyä varten vaatimuksen esittäneiden osakkeenomistajien omistusosuus on yhteensä vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista.

Yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Incapin yhtiöjärjestyksessä. Tärkeimpiä yhtiökokouksessa päätettäviä asioita ovat yhtiöjärjestyksen muuttaminen, osakepääoman korottaminen, tilinpäätöksen hyväksyminen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen sekä hallituksen lukumäärän vahvistaminen ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen.

Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista tiedotetaan osakkeenomistajille kokouskutsussa, joka julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Samalla ilmoitetaan yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat, hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotukset, osakkeenomistajien ja äänioikeuksien kokonaismäärä kokouskutsun päivänä sekä asiat, jotka on mahdollisesti otettu yhtiökokouksen asialistalle, mutta joista päätöstä ei ehdoteta tehtäväksi. Tiedot ovat saatavana yhtiön kotisivuilla ainakin yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen sekä yhtiökokouksen päätöksiin liittyvät pöytäkirjan liitteet julkaistaan yhtiön kotisivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Yhtiökokousasiakirjat pidetään yhtiön internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

  • Yhtiökokouksen pöytäkirja
  • Liite 1 Incap Oyjn yhtiökokouksen työjärjestys
  • Liite 2 Kutsu Incap Oyjn yhtiökokoukseen
  • Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely
  • Liite 5 Tilinpäätös 2016
  • Yhtiökokouskutsu, tiedote 21.3.2017
  • Ehdotukset yhtiökokoukselle, tiedote 31.3.2017

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2015

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

UUSIMMAT TIEDOTTEET