YHTIÖKOKOUS

Incap Oyj:n ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu hallituksen kutsumana varsinaiseen yhtiökokoukseen kerran vuodessa. Yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, yleensä huhtikuussa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 % osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. Yhtiökokoukselle kuuluvat tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista tiedotetaan osakkeenomistajille kokouskutsussa, joka julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Samalla ilmoitetaan yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat, hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotukset, osakkeenomistajien ja äänioikeuksien kokonaismäärä kokouskutsun päivänä sekä asiat, jotka on mahdollisesti otettu yhtiökokouksen asialistalle, mutta joista päätöstä ei ehdoteta tehtäväksi. Tiedot ovat saatavana yhtiön kotisivuilla (www.incapcorp.com) ainakin yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen sekä yhtiökokouksen päätöksiin liittyvät pöytäkirjan liitteet julkaistaan yhtiön kotisivuilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

  • Yhtiökokouksen pöytäkirja
  • Liite 1 Incap Oyjn yhtiökokouksen työjärjestys
  • Liite 2 Kutsu Incap Oyjn yhtiökokoukseen
  • Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely
  • Liite 5 Tilinpäätös 2016
  • Yhtiökokouskutsu, tiedote 21.3.2017
  • Ehdotukset yhtiökokoukselle, tiedote 31.3.2017

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2015

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

UUSIMMAT TIEDOTTEET