TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TAMMI–KESÄKUU 2021

Otto Pukk Incap CEO and PresidentIncap-konsernin toimitusjohtaja Otto Pukk:

Tuloksemme pandemiasta huolimatta on osoitus henkilöstömme hyvästä suorituksesta ja todistaa jälleen kerran vahvan liiketoimintamallimme, yrittäjähenkisen kulttuurimme ja tiimihenkemme voiman – lämpimät kiitokseni koko Incapin tiimille!

Liikevaihdon vahva kasvu johtuu elektroniikan käytön kasvusta, jota tukevat digitalisaation ja IoT:n kaltaiset megatrendit. Lisäksi kiinnostus tuotantoon Euroopassa on kasvanut.

ceo message

Touko–kesäkuussa jouduimme Intian koronatilanteen vuoksi ensin lyhyeksi aikaa sulkemaan tehtaamme siellä. Myöhemmin meille annettiin lupa osittaiseen toimintaan kriittisten elektronisten laitteiden valmistamiseksi esimerkiksi terveydenhuollon sovellusten tarpeisiin. Yleisiä vientiteollisuuden rajoituksia lievennettiin myöhemmin.

Kannattavuutemme jatkoi kasvuaan. Syynä on toimintamallimme, joka perustuu kustannustietoisuuteen ja vahvaan yrityskulttuuriimme.

Huhtikuussa tarkistimme vuoden 2021 liikevaihto- ja liikevoittoarviotamme. Vaikka Intian tehtaamme olivat vain osittaisessa toiminnassa touko–kesäkuussa, arvioimme että vuoden 2021 liikevaihtomme, liikevoittomme (EBIT) ja oikaistu liikevoittomme (EBIT) ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2020.

Komponenttien globaalissa saatavuudessa on edelleen haasteita kasvavan kysynnän vuoksi, vaikka Incap on elektroniikan sopimusvalmistajana vähemmän riippuvainen yksittäisistä komponenttityypeistä. Vuoden loppua ja ensi vuoden alkua lähestyttäessä on kuitenkin jo nähtävissä merkkejä komponenttien saatavuuden paranemisesta.

Toukokuussa päätimme investoida kolmanteen tehtaaseen Tumkurissa, Intian Karnatakan osavaltiossa. Rakennustöiden on määrä alkaa vuoden kolmannella neljänneksellä, ja uusi tehdas on tarkoitus avata vuoden 2022 toisen neljänneksen aikana. Lisäkapasiteetti auttaa meitä vastaamaan kasvavaan kysyntään ja palvelemaan asiakkaitamme yhä paremmin.

Kevään aikana jatkoimme vahvaa sitoutumistamme vastuullisuuteen osallistumalla YK:n Global Compact -aloitteeseen, ja olen erittäin ylpeä tiimistä, joka sai tämän aikaan. Vastuullisesti ja luotettavasti toimiminen on olennainen osa missiotamme, strategiaamme ja toimintaamme.

Elektroniikan sopimusvalmistuksen markkina on vahva huolimatta koronaviruspandemian aiheut-tamista lyhyen aikavälin haasteista, ja uskomme vahvan trendin jatkuvan. Kysynnän kasvua edistävät vihreän energian ja lääketieteellisten laitteiden kasvava tarve, syntymässä olevat 5G ja IoT-ekosysteemi sekä sähköajoneuvojen yleistyminen.

Elektroniikan sopimusvalmistuksen markkina jatkaa konsolidoitumista. Viime syksynä toteutta-mamme merkintäetuoikeusannin jälkeen taloudellinen tilanteemme on vakaa, ja olemme valmiina yritysostoihin, jos sopiva tilaisuus tarjoutuu. Arvioimme jatkuvasti potentiaalisia ostokohteita, jotka sopivat yrityskulttuuriimme ja joiden avulla voimme laajentaa maantieteellistä kattavuuttamme.

Vuoden loppua kohti on näkyvissä positiivista kehitystä useiden nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidemme liiketoiminnan kasvaessa sektoreilla, joiden kasvua megatrendit tukevat. Incapilla on tärkeä tehtävä auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa. Olemme tyytyväisiä siihen, että Incapilla on vahva markkina-asema ja markkinaosuus ja että pystymme tukemaan asiakkaidemme kasvavaa liiketoimintaa.

UUSIMMAT TIEDOTTEET