TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TAMMI–MAALISKUU 2021

Otto Pukk Incap CEO and PresidentIncap-konsernin toimitusjohtaja Otto Pukk:

Aloitimme vuoden 2021 vahvan tilauskannan turvin, ja liiketoimintamme kehittyikin vahvasti alkuvuonna. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 55 prosenttia, ja liikevoittomme oli 14,6 prosenttia liikevaihdosta.

Liikevaihdon vahvan kasvun taustalla oli pääasiassa Intian tehtaidemme liiketoiminnan positiivinen kehitys. Kuten aiemmin olemme tiedottaneet, laajennamme tehtaitamme Intiassa vastataksemme olemassa olevien ja uusien asiakkaiden kysyntään. Laajennuksen käyttöönotto on edennyt arvioitua nopeammin, ja siksi tarkistimme myös arviotamme 2021 liikevaihdon kehityksestä ylöspäin.

ceo message

Incap on globaalisti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja ja kasvava organisaatio. Tästä syystä vastuullinen toiminta on tavoitteidemme saavuttamisen ehdoton edellytys. Varmistaaksemme, että jatkossakin pysymme teollisuudenalamme luotettuna kumppanina ja täyttääksemme kaikkien sidosryhmiemme odotukset myös tulevaisuudessa aloitimme Incapin ensimmäisen yritysvastuuohjelman vuonna 2020. Ohjelman avulla me toisaalta hallitsemme riskejä yhä paremmin, mutta olemme myöskin tunnistaneet, kuinka voimme olla vieläkin vastuullisempi työnantaja, toimittaja, yhteistyökumppani ja yrityskansalainen. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olemme nyt kiteyttäneet ja kirkastaneet yritysvastuuohjelmallemme tärkeimmät teemat ja raportointikehyksen. Niistä kerrotaan ensimmäisessä yritysvastuuraportissamme, jonka julkaisimme äskettäin.

Kartoitamme edelleen mahdollisuuksia ostaa yrityksiä, joiden yrityskulttuuri sopisi omaamme, ja jotka tarjoaisivat mahdollisuuden maantieteelliselle laajentumiselle. Merkintäetuoikeusantimme ja sitä seuranneen lainojen takaisinmaksun jälkeen taloudellinen asemamme on vahva, mikä valmistaa meitä kasvustrategiamme toteuttamiseen ja investoimiseen sekä orgaaniseen että epäorgaaniseen kasvuun.

Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen riskejä toiminnallemme erityisesti Intiassa, jossa viruksen leviämisen rajoittamiseksi on otettu käyttöön uusia rajoituksia, joita voidaan joutua jatkamaan ja laajentamaan. Tällä hetkellä tuotantolaitoksemme Intiassa jatkavat toimintaansa Karnatakan osavaltion sulkemisesta huolimatta. Työntekijöidemme, toimittajiemme ja asiakkaidemme terveys ja turvallisuus ovat edelleen ensisijainen tavoitteemme.

Elektroniikan sopimusvalmistusmarkkinoilla kysyntä on jatkunut vahvana, ja investoinnit komponenttien valmistuskapasiteettiin ovat viivästyneet, mikä vaikuttaa komponenttien maailmanlaajuiseen saatavuuteen. Ensimmäisellä neljänneksellä onnistuimme hallitsemaan tilanteen hyvin, eivätkä asiakkaidemme toimitukset viivästyneet. Seuraamme ja hallitsemme tilannetta edelleen tarkasti. Pandemiatilanteeseen ja komponenttien saatavuuteen liittyvistä riskeistä huolimatta olemme tarkistaneet arviotamme 2021 liikevaihdon kehityksestä ylöspäin.

UUSIMMAT TIEDOTTEET