TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TAMMI–JOULUKUU 2023

Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk:

Vuosi 2023 oli kaiken kaikkiaan elektroniikan sopimusvalmistusmarkkinalla hyvä, vaikka kohonneet varastotasot olivat yleinen ongelma, ja se hidasti markkinakehitystä sekä ylläpiti hintapaineita. Alkuvuodesta 2023 myös Incapin suurin asiakas ilmoitti, että heidän varastotasonsa oli noussut liian korkeaksi ja että heidän oli vähennettävä ostojaan, mikä johti liikevaihtomme laskuun.

Tiivis yhteistyömme heidän kanssaan varastotasojen pienentämiseksi jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja kuten aiemmin arvioimme, vähentyneiden volyymien täysi vaikutus näkyi vuoden viimeisinä kuukausina. Onnistuimme kuitenkin pitämään omat varastomme terveellä tasolla. Vaikka suurimman asiakkaan varastojen alentaminen vaikuttaa vielä vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana, arvioimme, että toimintamme alkaa hiljalleen kasvaa tästä eteenpäin, ja olemme jo alkaneet asteittain lisätä henkilöstön määrää Intian tehtaallamme.

Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 221,6 miljoonaa euroa ja neljännellä neljänneksellä 42,4 miljoonaa euroa. Ilman myyntiä suurimmalle asiakkaallemme liikevaihtomme kasvoi 35 % edellisvuodesta, ja ilman Pennatronics-yritysoston vaikutusta kasvu oli 17 %. Liikevaihdon kasvua vauhdittivat kaikki muut Incapin yksiköt Euroopassa, tehokas myynti nykyisille ja uusille asiakkaille sekä onnistunut yritysosto Yhdysvalloissa.

Vaikka kannattavuuteemme vaikutti Intian tehtaamme alhaisempi käyttöaste, pystyimme pitämään tilanteen hallinnassa ja sopeuttamaan kustannustasoamme nopeasti niin, että liiketoimintamme pysyi kannattava-a sekä neljännellä neljänneksellä että koko vuonna 2023. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoittomme oli 3,7 miljoonaa euroa eli 8,7 % liikevaihdosta, ja koko vuoden 2023 liikevoittomme oli 28,2 miljoonaa euroa eli 12,7 % liikevaihdosta, mikä on mielestämme osoitus vahvasta toimintamallistamme ja ketteryydestämme.

Sopeutuaksemme Intian alhaisempiin volyymeihin meidän oli ryhdyttävä koviin toimenpiteisiin ja vähennettävä työvoimaa yli tuhannella ihmisellä Intian tehtaillamme. Tämä on ollut rankkaa kaikille mukana olleille, ja haluan kiittää tiimiä heidän ponnisteluistaan ja sitoutumisestaan tämän haastavan sopeutumisjakson aikana. Samaan aikaan kysyntä kasvaa muissa yksiköissämme, ja teimme vuonna 2023 investointeja kasvun tukemiseksi. Virossa otettiin käyttöön uusi SMT-linja, joka lisäsi kapasiteettia 50 %. Slovakiassa tehtaan laajennusprojekti saatiin päätökseen, ja tehtaalla on nyt 1 200 lisäneliömetriä tuotantoa varten. Vastataksemme kasvavaan kysyntään rekrytoimme myös lisää työntekijöitä Euroopan tehtaillemme.

Vuoden aikana kehitimme myös vastuullisuustyötämme. Varaudumme CSRD-raportointivaatimuksiin muun muassa laajentamalla CO2-raportointiamme. Näemme, että standardoidut vastuullisuusraportointivaatimukset ovat positiivista kehitystä, ja olemme osaltamme sitoutuneet jatkamaan toimintamme kehittämistä kestävällä tavalla.

Aloitamme vuoden 2024 uusista lähtökohdista. Riippuvuutemme yksittäisestä asiakkaasta on vähentynyt, ja myös asiakaskuntamme monipuolistuu laajennuttuamme Yhdysvaltojen markkinoille vuonna 2023. Incapin suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta neljännellä kvartaalilla vuonna 2023 oli 23 % (73 %). Incap US:n myötä toimintamme ulottuu nyt Aasian ja Euroopan lisäksi myös Pohjois-Amerikkaan, ja olemme entistä kiinnostavampi kumppani sekä nykyisille että uusille asiakkaille, kun voimme tarjota palve-luitamme eri mantereilla.

Emme kuitenkaan jää lepäämään laakereillemme. Jatkamme omistaja-arvoa luovien yrityskauppojen toteuttamista, investoimme tehtaisiimme, keskitymme uusasiakashankintaan ja myynnin kasvattamiseen nykyisille asiakkaille.

Arvioimme, että kasvuvauhtimme tulee jatkumaan korkeana lukuun ottamatta suurinta asiakastamme. Arvioimme kaikkien tehtaiden paitsi Intian myynnin kasvavan vuoden 2023 tasosta. Konsernin myynnin arvioidaan kääntyvän kasvuun vuosineljänneksittäin vuoden 2024 alusta lähtien.

UUSIMMAT TIEDOTTEET