HALLINNOINTI

Incap Oyj on osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Incapin hallinto ja johtaminen perustuvat yhtiön yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakiin sekä NASDAQ Helsinki Oy:n sääntöihin. Incap noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020, joka on nähtävillä osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiön toimintaa ohjaavat myös konsernin politiikat, menettelyohje ja muut säännöt.

 

RAPORTIT

UUSIMMAT TIEDOTTEET