TIEDONANTOPOLITIIKKA

Incap noudattaa viestinnässään Suomen lakeja, Nasdaq Helsinki Oy:n yleisiä sääntöjä ja Finanssivalvonnan ohjeita.

Incap Oyj:n halitus on 27.6.2016 hyväksynyt päivitetyn kirjallisen tiedonantopolitiikkadokumentin. Tiedonantopolitiikassa kuvataan tärkeimmät toimintamallit, joita Incap listayhtiönä käyttää viestiessään pääomamarkkinoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Incapin tiedonantopolitiikan tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti käytettävissään riittävät ja oikeat tiedot yhtiöstä, sen liiketoiminnasta ja osakkeen hinnanmuodostuksesta.

Tiedonantopolitiikka (englanniksi)

UUSIMMAT TIEDOTTEET