SISÄPIIRIHALLINTO

Incap Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n 1.7.2023 voimaan tulleita ohjeita. Incapin sisäpiiriohje sisältää yhteenvedon periaatteista ja yhtiökohtaisista ohjeista sekä Nasdaqin ohjeet, ja nämä dokumentit muodostavat yhdessä Incap Oyj:n sisäpiiriohjeen. Incap Oyj:n sisäpiiriohje astui voimaan 12.2.2018 Incapin hallituksen päätöksellä.

Incap ylläpitää sisäpiirirekisteriä ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä (hallituksen jäsenet ja johtoryhmä) ja henkilöistä, joilla on asemansa tai tehtäviensä nojalla yhtiössä säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon (hallituksen sihteeri, talousjohto) samoin kuin yhtiön ulkopuolisista henkilöistä, jotka työskentelevät yhtiölle ja joilla on säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon.

Sisäpiiriläisten kaupankäynti on kielletty 30 päivää ennen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja muun taloudellisen raportin julkistamista. Sopiva kaupankäynnin ajankohta on 28 päivän kuluessa osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja muun taloudellisen raportin julkistamisesta, kuitenkin edellyttäen, ettei sisäpiiriin kuuluvalla henkilöllä ole tuona ajankohtana hallussaan jotakin muuta sisäpiiritietoa esimerkiksi valmisteilla olevasta hankkeesta.

Jonkin hankkeen perusteella sisäpiiriläiseksi tulleet henkilöt eivät saa käydä kauppaa Incapin osakkeilla tai niihin oikeuttavilla arvopapereilla sinä aikana, kun he kuuluvat hankkeen sisäpiiriin.

Sisäpiiriläisten omistusmuutoksista ilmoitetaan yhtiön julkaisemilla pörssitiedotteilla MAR-säännösten mukaisesti.

Incap Oyj:n sisäpiiriohje voimassa 12.2.2018 alkaen

UUSIMMAT TIEDOTTEET