SISÄPIIRIHALLINTO

Incap Oyj noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta, joka astui voimaan 3.1.2018. Incapin sisäpiiriohje sisältää yhteenvedon periaatteista ja yhtiökohtaisista ohjeista sekä Nasdaqin ohjeet, ja nämä dokumentit muodostavat yhdessä Incap Oyj:n sisäpiiriohjeen. Incap Oyj:n sisäpiiriohje astui voimaan 12.2.2018 Incapin hallituksen päätöksellä.

Incap ylläpitää ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä yhtiön sisäistä sisäpiirirekisteriä. Sisäpiiriläisten kaupankäynti on kielletty 30 päivää ennen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja muun taloudellisen raportin julkistamista. Sopiva kaupankäynnin ajankohta on 28 päivän kuluessa osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja muun taloudellisen raportin julkistamisesta, kuitenkin edellyttäen, ettei sisäpiiriin kuuluvalla henkilöllä ole tuona ajankohtana hallussaan jotakin muuta sisäpiiritietoa esimerkiksi valmisteilla olevasta hankkeesta.

Jonkin hankkeen perusteella sisäpiiriläiseksi tulleet henkilöt eivät saa käydä kauppaa Incapin osakkeilla tai niihin oikeuttavilla arvopapereilla sinä aikana, kun he kuuluvat hankkeen sisäpiiriin.

Sisäpiiriläisten omistusmuutoksista ilmoitetaan yhtiön julkaisemilla pörssitiedotteilla MAR-säännösten mukaisesti.

Incap Oyj:n sisäpiiriohje voimassa 12.2.2018 alkaen

UUSIMMAT TIEDOTTEET