STRATEGIA

Tuleva kasvumme perustuu työntekijöidemme yrittäjähenkiseen ja asiakaslähtöiseen kulttuuriin, joustavaan toimintamalliimme ja kustannusten hallintaan toimintaamme syvälle juurtuneena ajattelutapana. Haluamme vauhdittaa toimialamme konsolidaatiota, ja siten hyödyntää alan kasvupotentiaalia kustannustehokkuutemme ja pitkän aikavälin kannattavuutemme säilyttäen. Jotta voisimme jatkaa vahvaa kehitystämme, keskitymme kolmeen strategiseen kulmakiveen:

null

KASVU

Kasvuamme tukevat elektroniikan lisääntynyt hyödyntäminen ja globaalit ulkoistamisen trendit. Keskitymme jatkossakin Euroopan, Pohjois-Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoihin, joissa hyödynnämme ristiinmyyntimahdollisuuksia ja laajennamme palvelutarjontaamme. Haemme kasvua myös yrityskaupoista etsimällä toimintaamme ja kulttuuriimme sopivia yrityksiä.
null

KANNATTAVUUS

Ainutlaatuisen ja tehokkaan toimintamallimme säilyttäminen on keskeinen osa strategiaamme ja auttaa meitä saavuttamaan kannattavuustavoitteemme. Luomme arvoa ja laajennamme palvelutarjontaamme toimimalla kustannustietoisesti ja yrittäjämäisesti. Tuemme kannattavuuttamme myös hyödyntämällä yrityostoihin mahdollisesti liittyviä synergia- ja mittakaavaetuja.
null

ORGANISAATIO

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti panostamalla korkeatasoiseen teknologiaan ja henkilöstömme osaamiseen. Hajautettu toimintamallimme motivoi henkilöstöämme ja luo arvoa asiakkaillemme myös tulevaisuudessa. Yritysostokohteiden onnistunut integrointi ja yhteensopivuus toimintamme ja kulttuurimme kanssa on tärkeää hakiessamme kasvua. Liiketoimintamme on kestävää ja toimimme vastuullisesti: Annamme panoksemme paikallisille yhteisöille ja tarjoamme työntekijöillemme yhtäläiset mahdollisuudet.

Lupaamme toimia ketterästi, joustavasti ja tehokkaasti elektroniikan sopimusvalmistuksen markkinoilla.

UUSIMMAT TIEDOTTEET