HALLITUS

Incap Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä.

Yhtiön toiminnan laajuuden huomioon ottaen Incapissa ei ole hallintoneuvostoa eikä hallitus ole perustanut valiokuntia. Tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa hallitus vahvistamansa työjärjestyksen mukaisesti. Hallitus muun muassa

 • seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia
 • seuraa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta
 • käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
 • seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta
 • arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle.

Hallituksen tärkeimmät tehtävät

 • päättää konsernin strategiset tavoitteet
 • päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta
 • käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, puolivuosikatsaukset, liiketoimintakatsaukset, tilinpäätöstiedote, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus
 • vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma
 • päättää yritys- ja liiketoimintaostoista sekä myynneistä ja muista yritysjärjestelyistä
 • päättää strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista ja vas-tuusitoumuksista konsernin hyväksymissääntöjen mukaisesti
 • hyväksyä rahoitussopimukset sekä tavanomaista suuremmat sopimusriskit
 • vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely
 • hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
 • vahvistaa johtoryhmän työ- ja palkkaehtojen raamit
 • päättää konsernin tulospalkkiomallista
 • nimittää toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan
 • varmistaa yhtiön johtamisjärjestelmän toiminta.
incap ville vuori

Hallituksen puheenjohtaja

VILLE VUORI

Insinööri, eMBA, s. 1973

Yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen 17.4.2018 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja 15.4.2019 alkaen.

Ville Vuori on Kemppi Oy:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut Incap-konsernin toimitusjohtajana vuosina 2014-2017. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Kumera Drives Oy:ssä ja Skyhow Ltd.:ssä toimitusjohtajana sekä ABB-konsernissa useissa johtajatason tehtävissä.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirinomistus): –

Optioita: –

Päivi Jokinen

PÄIVI JOKINEN

Kauppatieteiden maisteri, s. 1968

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen 17.4.2018 alkaen.

Päivi Jokinen on tehnyt uransa kansainvälisen liiketoiminnan eri tehtävissä. Ennen siirtymistään hallituksen puheenjohtajaksi eurooppalaiseen naisjohtajajärjestöön European Women on Boards, hän toimi liiketoimintajohtajana Stora Enson kuluttajapakkausdivisioonassa. Tätä ennen hän on työskennellyt mm. Kemira Oyj:n ja International Paper Europen johtoryhmissä. Päivillä on vankka kokemus innovaatiojohtamisesta, strategisesta suunnittelusta, myynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä. Hän on myös Board Professionals Finland ry:n hallituksen jäsen ja Bocap-pääomasijoitusyhtiön neuvontaryhmässä.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirinomistus): 1 500 kpl

Optioita: –

null

CARL-GUSTAF VON TROIL

Insinööri, s. 1954

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen 31.3.2015 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja 17.4.2018-15.4.2019.

Carl-Gustaf von Troil on United Bankers Oyj:n hallituksen jäsen ja toimii UB Omaisuudenhoito Oy:n partnerina ja varainhoitajana. Hän on ollut toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä useissa pankki-, investointi- ja kiinteistöalalla toimivissa yhtiöissä. Hän on Oy Kontino Ab:n hallituksen jäsen, ja hänellä on hallitusjäsenyyksiä useissa United Bankers -konsernin eri yhtiöissä.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirinomistus): 270 690 kpl

Optioita: –

Kaisa Kokkonen

KAISA KOKKONEN

Kauppatieteiden maisteri, HT-tilintarkastaja, HHJ, s. 1962

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen 20.4.2020 alkaen.

Kaisa Kokkonen on talousjohtamisen ammattilainen, joka on toiminut yrittäjänä Akeba Oy:ssä vuodesta 2011. Sitä ennen hän on ollut mm. talousjohtajana Talentum Oyj:ssä ja rahoitusjohtajana Hackman Oyj:ssä. Hänellä on laaja kokemus monipuolisista talousjohtamisen kehityshankkeista, hyvän hallinnointitavan kehittämisestä ja yritysjärjestelyistä. Hän on myös Suomen Ekonomien hallituksen jäsen.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirinomistus): 7 500 kpl

Optioita: –

UUSIMMAT TIEDOTTEET