INCAP SIJOITUSKOHTEENA

null

KASVAVA TOIMIALA

Elektroniikan sopimusvalmistuspalveluiden (EMS) kasvun taustalla on elektroniikan käytön kasvu, jota tukevat megatrendit kuten digitalisaatio ja siirtyminen Teollisuus 4.0 ja 5G-teknologioihin. Fragmentoitunut toimiala tarjoaa mahdollisuuksia konsolidaatioon.
null

VAHVA TULOKSENTEKOKYKY

Incapilla on vahva liikevaihdon kasvuhistoria, ja sen erinomaista kannattavuutta tukevat vahva kustannusten hallinnan kulttuuri ja tehokas toimintamalli. Incapin vakaa taloudellinen asema tukee sen kasvustrategiaa.
null

JOUSTAVA JA SKAALAUTUVA TOIMINTAMALLI

Osaamisensa ja joustavuutensa ansiosta Incap voi tarjota palvelua eri kokoisille asiakkaille lähes jokaisella toimialalla. Incapin tuotantolinjat ovat joustavia ja yhtiöllä on osaamista vaativan elektroniikan käsittelyssä. Skaalautuva toimintamalli mahdollistaa orgaanisen kasvun ja yritysostot säilyttäen samalla hyvän kannattavuuden.
null

TOIMINNOT EUROOPASSA, YHDYSVALLOISSA JA AASIASSA

Incapilla on kolme tehdasta Euroopassa: yksi Isossa-Britanniassa, yksi Virossa ja yksi Slovakiassa. Lisäksi Incapilla on kolme tehdasta Tumkurissa, Intiassa ja yksi tehdas Yhdysvaltojen Pennsylvaniassa. Toiminnot Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa varmistavat sujuvat toimitukset asiakkaille kaikkialla maailmassa.
null

LAAJA PALVELUVALIKOIMA

Incap luo arvoa ja rakentaa pitkäaikaisia ​​asiakassuhteita strategisena kumppanina, jolta asiakas saa keskitetysti kaikki tarvitsemansa korkealaatuiset elektroniikan valmistuspalvelut. Incapin laaja palveluvalikoima kattaa kaikki tuotannon vaiheet aina suunnittelusta, prototyypityksestä ja valmistuksesta hankintaan ja logistiikkaan.
null

YRITTÄJÄHENKINEN JA ASIAKASLÄHTÖINEN KULTTUURI

Incapin organisaatio toimii hajautetusti, ja sitä ohjaavat asiakkaiden tarpeet. Vahva yrittäjähenkisyys tarkoittaa nopeampaa päätöksentekoa ja vastuunkantoa sekä lyhyempää läpimenoaikaa asiakkaalle. Kaikki tämä näkyy aitona lisäarvona asiakkaalle, työntekijöille ja sijoittajille.
null

SITOUTUMINEN VASTUULLISUUTEEN

Koska Incap on maailmanlaajuinen elektroniikan sopimusvalmistaja ja kasvavana organisaatio, yhtiön  toiminnan kestävyys on asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ehdoton edellytys. Vastuullisuus ja luotettavuus ovat Incapin mission, strategian ja toiminnan keskiössä. Incap on myös sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -aloitetta ja sen ihmisoikeuksien, työelämän ja ympäristön kunnioittamiseen ja korruption vastustamiseen liittyvää kymmentä periaatetta.
null

OSAAVA JA OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ

Hajautettu päätöksenteko tarjoaa Incapin työntekijöille mahdollisuuden ottaa henkilökohtaista vastuuta ja antaa heille tilaa menestyä. Tämä motivoi Incapin osaavia ammattilaisia, parantaa työtyytyväisyyttä ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Incap tarjoaa työntekijöilleen yhtäläiset mahdollisuudet ja edellytykset kehittää osaamistaan edelleen.

UUSIMMAT TIEDOTTEET