Me parannamme tuotesuunnittelua osallistumalla varhaisessa vaiheessa suunnitteluprosessiin. Sen lisäksi autamme parantamaan tuotteen valmistettavuutta Design for Manufacture (DFM) -hankkeen avulla, jotta varsinaisen massatuotannon aikana ilmenevien ongelmien määrää voidaan vähentää. Osallistumme myös testauksen suunnittelun parantamiseen (DfT).

KESKEISET VAHVUUDET

  • Hyväksytty toimittajaluettelo (AVL) ja komponenttien hallinta – ehdotettavat vaihtoehtoiset materiaalit
  • Suunnitteluosaaminen – toteuttamiskelpoisuustutkimus
  • Yksityiskohtaiset raportit suunnittelusta ja valmistuksesta (DFM)
  • Prosessihäiriöiden vaikutusanalyysi (PFMEA)
  • Valvontasuunnitelmat
  • Prosessien optimointia koskevat suunnittelupalvelut
  • Testauksen kehittämispalvelut