Incapin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta tuottamalla täsmällistä ja ajan tasalla olevaa tietoa Incap-konsernin liiketoiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä. Avoimella, oikea-aikaisella ja monipuolisella tiedottamisella varmistetaan, että kaikki markkinaosapuolet saavat saman ja riittävän informaation voidakseen arvioida yhtiötä sijoituskohteena.

Incap julkaisee pörssitiedotteina sellaiset tapahtumat, jotka ovat yhtiön kannalta merkittäviä ja joilla arvioidaan olevan vaikutusta sijoituspäätöksiin. Lehdistötiedotteella annetaan tietoa sellaisista liiketoimintaan liittyvistä, sidosryhmiä kiinnostavista tapahtumista, joiden ei arvioida olevan merkittäviä sijoituspäätösten kannalta.

Yhteystiedot:

Konsernin talousjohtaja (CFO)
Antti Pynnönen
puh. +358 40 187 3494
sähköposti: antti.pynnonen@incapcorp.com

Liputusilmoitukset

sähköpostitse osoitteeseen communications@incapcorp.com
Vahvista ilmoituksesti perilletulo lähettämällä tekstiviesti tai soittamalla numeroon
+358 40 187 3494

INCAPIN PÄÄKONTTORI

Incapin pääkonttorin osoite on Bulevardi 21 (sisäänkäynti Albertinkatu 25A:n puolelta), 00180 Helsinki.

Sijoittajakalenteri

Sijoittajakalenteri

HILJAISET JAKSOT

Incap noudattaa kahden viikon hiljaista jaksoa (silent period) ennen tilinpäätöksen, liiketoimintakatsausten ja puolivuosikatsauksen julkaisemista. Jakson aikana yhtiön edustajat eivät anna lausuntoja taloudellisesta kehityksestä tai tapaa pääomamarkkinoiden edustajia.

Vuoden 2023 hiljaiset jaksot:

  • 8.-22.2.
  • 12.-26.4.
  • 14.-28.7.
  • 11.-25.10.

UUSIMMAT TIEDOTTEET