Incap tukee prototyyppiprojekteja ja uusien tuotteiden käyttöönottoa osana suunnittelun validointipalveluja. Prototyyppi on yksi osa New Product Introduction (NPI) -mallia, joka sisältää lyhyitä tuotantosarjoja testausta sekä suunnittelun validointia ja tuotteen valmistettavuutta varten. Prototyyppituotteiden kokoamisen ja testauksen yhteydessä tehdään yksityiskohtainen tarkastelu, jonka tuloksena saadaan suunnittelupalaute sekä laadun, dokumentoinnin ja tuotannon arviointitiedot.

UUDEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

Incap tukee NPI-mallia tuotteiden elinkaaren alkuvaiheessa, jotta alkuperäiset laitevalmistajat saavat tuotteen nopeammin markkinoille. NPI-prosessiin erikoistuneet tiimit ohjaavat sen tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

SUUNNITTELUPALVELUT

Me parannamme tuotesuunnittelua osallistumalla varhaisessa vaiheessa suunnitteluprosessiin. Sen lisäksi autamme parantamaan tuotteen valmistettavuutta Design for Manufacture (DFM) -hankkeen avulla, jotta varsinaisen massatuotannon aikana ilmenevien ongelmien määrää voidaan vähentää. Osallistumme myös testauksen suunnittelun parantamiseen (DfT).

KESKEISET VAHVUUDET

  • Hyväksytty toimittajaluettelo (AVL) ja komponenttien hallinta – ehdotettavat vaihtoehtoiset materiaalit
  • Suunnitteluosaaminen – toteuttamiskelpoisuustutkimus
  • Yksityiskohtaiset raportit suunnittelusta ja valmistuksesta (DFM)
  • Prosessihäiriöiden vaikutusanalyysi (PFMEA)
  • Valvontasuunnitelmat
  • Prosessien optimointia koskevat suunnittelupalvelut
  • Testauksen kehittämispalvelut