Yhtiöjärjestys

Incap Oyj > Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Incap Oyj, ruotsiksi Incap Abp ja englanniksi Incap Corporation.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on teknologiateollisuuden osakomponenttien ja kokoonpanojen tuotekehitys, suunnittelu, valmistus ja huolto sekä näihin liittyvien materiaalien ja palveluiden myynti ja markkinointi sekä tuonti ja vienti. Yhtiö voi tuottaa erilaisia hallintopalveluita konserni- ja osakkuusyhtiöilleen. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa sijoitustoimintaa.

4 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimeää hallitus.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

8 § Yhtiön edustaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai kaksi sellaista henkilöä yhdessä, joille hallitus on antanut nimenkirjoitusoikeuden tai yksi sellainen henkilö yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla ilmoitus hallituksen määräämässä valtakunnallisesti julkaistavassa lehdessä tai yhtiön kotisivuilla.

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokouspäivää.

10 § Osallistuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on esitettävä

tilinpäätösjatoimintakertomus
tilintarkastuskertomus
päätettävä

tilinpäätöksenvahvistamisesta
taseenosoittamanvoitonkäyttämisestä
vastuuvapaudestahallituksenjäsenillejatoimitusjohtajalle
hallituksenjäsentenmäärästä
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvauksesta
muista kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
valittava

hallituksenjäsenet
tilintarkastaja.