TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TAMMI – JOULUKUU 2020

Otto Pukk Incap CEO and PresidentIncap-konsernin toimitusjohtaja Otto Pukk:

Meille kaikille, niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin, 2020 oli haastava vuosi koronaviruspandemian puhkeamisen takia. Incapille toimintaympäristö aiheutti jonkin aikaa merkittävää epävarmuutta. Vuoden aikana toimintamme keskittyi henkilöstömme turvallisuuden ja asiakastoimitusten varmistamiseen. Pandemiasta johtuva liikkumiskielto ja siitä seuranneet tehtaiden sulkemiset olivat haaste, joka olisi saattanut hidastaa suunnitelmiemme toteutumista, mutta yleisesti voin tyytyväisenä todeta, että onnistuimme löytämään ratkaisut haasteisiin ja pysymään kasvustrategiamme mukaisella polulla.

Vuonna 2020 liikevaihtomme kasvoi 50 prosenttia edellisvuodesta, ja oikaistu liikevoittomme kasvoi 35 prosenttia. Tämä johtui etupäässä AWS Electronics Groupin ostosta, mutta toisella vuosipuoliskolla kasvoimme myös vahvasti orgaanisesti. Kannattavuuden parantuminen johtui ennen kaikkea Intian tehtaan positiivisesta kehityksestä ja osaltaan myös AWS:n onnistuneen integraation tuomista synergiavaikutuksista. Intian tehtaan pandemiasta johtuneen sulkemisen jälkeen saimme tilausruuhkan nopeasti purettua, ja toiminta kasvoi aiemmin arvioitua voimakkaammin nykyisten asiakkaiden kysynnän kasvun ansiosta.

Vuonna 2020 kasvustrategiamme pääetapit olivat AWS Electronics Groupin osto ja menestyksekäs integrointi, ylimerkitty osakeanti ja vahva orgaaninen kasvu sekä ilmoituksemme kapasiteettilisäyksistä tehtaillamme, ennen kaikkea Intiassa.

Tammikuussa Isosta-Britanniasta ostamamme AWS Electronics Groupin integrointi toteutettiin suunnitelmien mukaisesti.

ceo message

Marraskuussa toteutimme onnistuneesti 10,9 miljoonan euron suuruisen merkintäetuoikeusantimme. Annin avulla pystyimme vahvistamaan pääomarakennettamme, tasettamme ja rahoitusasemaamme ja näin luomaan edellytykset kasvustrategiamme toteuttamiselle. Ylimerkitty anti kertoo vahvasta luottamuksesta kasvustrategiaamme. Elektroniikan sopimusvalmistus on edelleen erittäin fragmentoitunut ala, jolla haluamme olla aktiivinen toimija.

Yritysostojen avulla tapahtuvan kasvun mahdollisuuksien lisäksi olemassa olevien ja uusien asiakkaidemme kysyntä jatkuu erityisesti Intiassa hyvänä. Elokuussa ilmoitimme Intian tehtaamme lisälaajennuksesta. Laajennus etenee hyvin. Arvioimme alkuperäisen laajennuksen valmistuvan alkuvuodesta 2021. Lisälaajennuksen arvioimme valmistuvan loppuvuodesta 2021, jolloin kokonaispinta-ala kasvaa 16 000 neliömetriin.  Vuoden 2020 aikana investoimme myös Slovakiassa uusiin laitteistoihin ja Virossa uusiin kokoonpanolinjoihin.

Koska olemme globaalisti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja ja kasvava organisaatio, toimintamme on oltava kestävää, jotta saavutamme tavoitteemme. Siksi aloitimme vuonna 2020 yritysvastuuohjelman. Haluamme ottaa sidosryhmiemme tarpeet ja odotukset entistäkin paremmin huomioon, ja tavoitteenamme on maksimoida toimintamme positiiviset vaikutukset sekä minimoida negatiiviset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Ohjelman tuloksena otimme käyttöön myös päivitetyn eettisen ohjeistuksen, ja aiomme vuoden 2021 aikana tarjota siihen liittyvää koulutusta kaikille Incapin työntekijöille. Yritysvastuuohjelma toimi myös ostettujen tehtaiden integraation apuna ja pohjana yhteisten prosessien luomiselle. Olen varma, että ohjelmasta on apua meille myös tulevaisuudessa edistäessämme ainutlaatuista yrityskulttuuriamme. Vastuunkanto on olennainen osa yrittäjähenkistä kulttuuriamme ja päivittäisen toimintamme perusta.

AWS Electronics Groupin oston ja Intian sekä Viron rekrytointien ansiosta Incapin henkilöstön määrä on kasvanut 834:sta 1 902:een. On hienoa nähdä, kuinka Incap-perhe kasvaa, ja toivotan kaikki tervetulleiksi mukaan. Haluan myös kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän suurenmoisesta sitkeydestään ja joustavuudestaan tämän vaikean vuoden aikana sekä asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme heidän Incapia kohtaan osoittamastaan luottamuksesta.

Aloitamme vuoden 2021 vahvan tilauskannan turvin, mikä tukee kasvutavoitteitamme.  Kartoitamme edelleen mahdollisuuksia ostaa yrityksiä, joiden yrityskulttuuri sopisi omaamme, ja jotka tarjoaisivat mahdollisuuden maantieteelliselle laajentumiselle. Merkintäetuoikeusantimme ja sitä seuranneen lainojen takaisinmaksun jälkeen taloudellinen asemamme on vahva, mikä valmistaa meitä kasvustrategiamme toteuttamiseen ja investoimiseen sekä orgaaniseen että epäorgaaniseen kasvuun.

UUSIMMAT TIEDOTTEET