Governance


HALLINTO

Vuosikertomus 2019 julkaistu

Incap Oyj on julkaissut vuosikertomuksen vuodelta 2019, sisältäen tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2019, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin Pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sääntöjen mukaisesti ja soveltaa muun muassa Pörssin sisäpiiriohjetta ja Helsinki Takeover Code -suosituksia. Lisäksi yhtiö noudattaa Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä.

Incap Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan astunutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

AWS Electronics Group osaksi Incapia

Incap Oyj osti tammikuussa 2020 yrityskaupalla AWS Electronics Groupin. AWS Electronics Group on elektroniikan sopimusvalmistaja, jolla on tuotantolaitokset Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa.

Yrityskaupalla Incap parantaa tuote- ja palveluvalikoimaansa ja laajentaa asiakaskuntaansa sekä uusille toimialoille että uusille markkinasegmenteille ja vahvistaa asemaansa maantieteellisesti esimerkiksi Ison-Britannian, Keski-Euroopan, Yhdysvaltain ja Etelä-Aasian markkinoilla. >

Lisätietoja

Incapin pääkonttorin osoite on Bulevardi 21 (sisäänkäynti Albertinkatu 25A:n puolelta), 00180 Helsinki.