NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Koko vuoden parantuneen tulosnäkyvyyden ansiosta Incap tarkensi 11.11.2020 koko vuoden 2020 näkymiään. Incap arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto kasvaa huomattavasti vuoden 2019 tasosta ja että liikevoitto (EBIT) vuonna 2020 on suurempi kuin vuonna 2019. Konserni täsmentää, että arvioitu liikevaihto vuodelta 2020 on noin 105–107 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) noin 10,5–11,5 miljoonaa euroa.

Liikevoittoennusteen nosto perustuu hyvään kehitykseen pääasiassa Intian tehtaalla. COVID-19-pandemiaan liittyvästä Intian tehtaan sulkemisesta johtunut tilausruuhka on purettu, ja joidenkin nykyisten asiakkaiden kysyntä on kasvanut aikaisemmin arvioitua enemmän. Liikevaihdon arvioitu kasvu liittyy pääasiassa AWS Electronics Groupin yrityskauppaan, joka saatiin päätökseen tammikuussa 2020.

Vuonna 2019 Incapin liikevaihto oli 71,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 10,1 miljoonaa euroa. Tammi–syyskuussa 2019 Incapin liikevaihto oli 54,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 8,0 miljoonaa euroa.

Arviot perustuvat sekä Incapin asiakkaiden ennusteisiin että yhtiön omiin arvioihin liiketoiminnan kehityksestä ja annetaan sillä oletuksella, ettei COVID-19-pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä negatiivisia muutoksia.

Incapin 11. marraskuuta 2020 julkaisemat näkymät vuodelle 2020:

“Näkyvyys koko vuoden tuloksen osalta on parantunut ja Incap tarkentaa vuoden 2020 näkymiään. Incap arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto kasvaa huomattavasti vuoden 2019 tasosta ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2020 on suurempi kuin vuonna 2019. Aiemmin puolivuosikatsauksen yhteydessä julkaistuissa näkymissä vuoden 2020 liikevaihdon arvioitiin kasvavan huomattavasti vuoden 2019 tasosta ja liikevoiton (EBIT) arvioitiin pysyvän suunnilleen vuoden 2019 tasolla.”

UUSIMMAT TIEDOTTEET