INCAP SIJOITUSKOHTEENA

null

KASVAVA TOIMIALA

Elektroniikan sopimusvalmistuspalveluiden (EMS) kasvun ajurina on elektroniikan lisääntynyt hyödyntäminen, jota tukevat megatrendit kuten digitalisaatio ja siirtyminen Teollisuus 4.0 ja 5G-teknologioihin. Fragmentoitunut toimiala tarjoaa mahdollisuuksia konsolidaatioon.
null

VAHVA TULOKSENTEKOKYKY

Incapilla on vahva liikevaihdon kasvuhistoria, ja sen erinomaista kannattavuutta tukevat vahva kustannusten hallinnan kulttuuri ja tehokas toimintamalli. Incapin vakaa taloudellinen asema tukee sen kasvustrategiaa.
null

JOUSTAVA JA SKAALAUTUVA TOIMINTAMALLI

Osaamisensa ja joustavuutensa ansiosta Incap voi tarjota palvelua eri kokoisille asiakkaille lähes jokaisella toimialla. Incapin tuotantolinjat ovat joustavia ja yhtiöllä on osaamista vaativan elektroniikan käsittelyssä. Skaalautuva toimintamalli mahdollistaa orgaanisen kasvun ja yritysostot säilyttäen samalla hyvän kannattavuuden.
null

LAAJA PALVELUVALIKOIMA

Incap luo arvoa ja rakentaa pitkäaikaisia ​​asiakassuhteita strategisena kumppanina, jolta asiakas saa keskitetysti kaikki tarvitsemansa korkealaatuiset elektroniikan valmistuspalvelut. Incapin laaja palveluvalikoima kattaa kaikki tuotannon vaiheet aina suunnittelusta, prototyypityksestä ja valmistuksesta hankintaan ja logistiikkaan.
null

YRITTÄJÄMÄINEN JA ASIAKASLÄHTÖINEN KULTTUURI

Incapin organisaatio toimii hajautetusti, ja sitä ohjaavat asiakkaiden tarpeet. Vahva yrittäjähenkisyys tarkoittaa nopeampaa päätöksentekoa ja vastuunkantoa sekä lyhyempää läpimenoaikaa asiakkaalle. Kaikki tämä näkyy aitona lisäarvona asiakkaalle, työntekijöille ja sijoittajille.
null

OSAAVA JA OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ

Hajautettu päätöksenteko tarjoaa Incapin työntekijöille mahdollisuuden ottaa henkilökohtaista vastuuta sekä antaa heille tilaa menestyä. Tämä motivoi Incapin osaavia ammattilaisia, parantaa työtyytyväisyyttä ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Incap tarjoaa työntekijöilleen yhtäläiset mahdollisuudet ja edellytykset kehittää osaamistaan edelleen.

UUSIMMAT TIEDOTTEET