Sudha huolehtii Tumkur-yksikön eri projektien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän vastaa oikea-aikaisten toimitusten ja asiakastyytyväisyyden varmistamisesta. Sudha pitää kevyestä ja joustavasta hierarkiasta, nopeasta päätöksenteosta ja toimintojen läpinäkyvyydestä. ”Olen vuorovaikutuksessa kolmen eri asiakkaan kanssa ja minulla on vapaus tehdä päätöksiä muutamien avainalojen osalta. Tämä auttaa täyttämään asiakassitoumuksemme ajallaan, sillä markkinoilletuontiaika on kaikille arvokkain asia!” Sudha sanoo. ”Incap on tasa-arvoinen työnantaja, ja tämä heijastuu työn kaikkiin näkökohtiin täällä.”