Incap Oyj    
Pörssitiedote  29.10.2014 klo 16.00

INCAPIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Incap Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 29.10.2014 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 13 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 28,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Koska Incap-konsernin emoyhtiön oma pääoma oli laskenut alle puoleen osakepääomasta, yhtiön hallitus oli kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla yhtiön taloudellista tilannetta.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle esiteltiin Incap-konsernin ylimääräinen tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.-30.6.2014 sekä toimenpiteet yhtiön taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseksi. Yhtiön johto jatkaa jo aloittamiaan toimenpiteitä, joilla parannetaan kannattavuutta sekä varmistetaan rahoitus, maksuvalmius ja käyttöpääoman riittävyys sekä kehitetään asiakashankintaa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla 12.11.2014 alkaen.

INCAP OYJ
Hallitus

toimitusjohtaja Ville Vuori, puh. 0400 369 438
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1866723