Incap Oyj        Pörssitiedote                22.5.2012 klo 17.30

INCAPIN RAHOITUSNEUVOTTELUT ONNISTUNEESEEN  KOKONAISRATKAISUUN

Incap Oyj on saanut päätökseen neuvottelut rahoitusjärjestelystä, jonka keskeisiä osia ovat nykyisten rahoitussopimusten uusiminen, uuden pankkilainan myöntäminen ja vaihtovelkakirjalainan uudelleenjärjestely. Neuvoteltu kokonaisjärjestely vakauttaa Incapin rahoitusrakennetta ja vahvistaa käyttöpääomaa.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Olen erittäin tyytyväinen neuvottelujen lopputulokseen. Koska rahoitusjärjestelyssä neuvoteltiin useasta elementistä ja usean eri osapuolen kanssa, neuvottelut olivat pitkät ja monivaiheiset. Nyt kun yhtiön vaihtovelkakirjalaina on järjestelty ja yhtiön toimintaan tarvittava rahoitus on turvattu, voimme keskittyä täysipainoisesti varsinaiseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen."

Vaihtovelkakirjalaina

Incap Oyj laski vuonna 2007 liikkeelle 6,75 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, joka erääntyy 25.5.2012. Yhtiö on sopinut vaihtovelkakirjalainan uudelleenrahoituksesta siten, että osa vaihtovelkakirjalainan haltijoista konvertoi sen uuteen vaihtovelkakirjalainaan ja yhtiö lunastaa muiden haltijoiden lainaosuuden.

Joidenkin vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa on sovittu, että yhtiö suuntaa näille uuden vaihtovelkakirjalainan, jonka nimellisarvo on 2 916 000 euroa. Uuden vaihtovelkakirjalainan keskeisten ehtojen mukaan laina erääntyy yhdessä erässä 25.5.2017 ja lainalle maksetaan 7 %:in vuotuista korkoa. Uuden vaihtovelkakirjalainan merkintähinta maksetaan konvertoimalla vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lainaosuudet. Osakekohtainen merkintähinta lainan konversion yhteydessä määräytyy siten, että merkintähinta on 25 % korkeampi kuin yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi kahden viikon jaksolla ennen lainan liikkeeseenlaskupäivää.

Lunastusjärjestelyssä yhtiö lunastaa tai ostaa vaihtovelkakirjalainan haltijoiden lainaosuudet 2 751 840 euron hinnalla. Lunastushinta on keskimäärin 28 % alhaisempi kuin lainan nimellisarvo. Lunastettavat lainaosuudet edustavat yhteensä 3 834 000 euroa vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan pääomasta. Lainaosuuksien lunastus tapahtuu vuoden 2012 aikana vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Incap suunnittelee järjestävänsä vuoden 2012 loppuun mennessä osakeannin, jossa kertyvää pääomaa yhtiö käyttää vaihtovelkakirjalainan lunastukseen.  

Laina- ja muut rahoitussopimukset

Incapin kotimaiset rahoittajapankit ovat ilmoittaneet uusivansa yhtiön nykyiset, toukokuussa erääntyvät rahoitussopimukset sekä myöntävänsä yhtiölle yhteensä 2,5 miljoonaa euroa uutta lainaa. Lainasta 1 miljoona euroa on tarkoitus nostaa lähiaikoina ja 1,5 miljoonaa euroa sen jälkeen, kun vuoden 2007 vaihtovelkakirjalaina on lunastettu kokonaan.

Rahoitussopimukset ovat voimassa toistaiseksi. Sopimusten kovenantit sisältävät muun muassa omavaraisuuteen ja net IBD/EBITDA:han liittyviä raja-arvoja. Kovenantteja tarkastellaan ensimmäisen kerran joulukuussa 2012 ja sen jälkeen puolivuosittain.

 

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. +919 90 204 2813
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1613953