Incap Oyj            Pörssitiedote             22.7.2013 klo 9

INCAP SUUNNITTELEE YHDISTYMISTÄ INISSION AB:N KANSSA

Incap Oyj:n tänään julkistaman rahoitusjärjestelyn ja siihen liittyvän suunnatun osakeannin seurauksena yhtiön suurimmaksi omistajaksi nousee ruotsalainen sopimusvalmistaja Inission AB. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Inission AB omistaa Incapin osakkeita 28.500.000 kappaletta eli noin 26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.  

Inission AB:n ja Incap Oyj:n  21.7.2013 sopimaan kokonaisjärjestelyyn sisältyy sopimus Inission AB:n optiosta yhdistää Inission AB:n liiketoiminnot Incap Oyj:hin. Inission AB:n on ilmoitettava option käytöstä vuoden 2013 loppuun mennessä. Kaupan toteutumisen ehtona on Incap Oyj:n yhtiökokouksen hyväksyntä sekä Finanssivalvonnan alla mainitun poikkeusluvan saanti. Myös Inission AB:n rahoituskumppanien tulee hyväksyä optio. Mikäli optio realisoituu, Incapin ja Inissionin yhdistyminen toteutetaan siten, että Incap Oyj ostaa Inission AB:n tytäryhtiöiden osakekannan ja liiketoiminnan. Kauppahinta määräytyy Inission AB:n vuosien 2011, 2012 ja tammi-kesäkuun 2013 tuloksen perusteella.

Kaupan toteutuessa sopimusehtojen mukaisesti Incap maksaa kauppahinnan suuntaamalla Inission AB:lle uusia osakkeita kahdessa erässä. Ensimmäinen erä uusia osakkeita vastaa 70 prosenttia kauppahinnasta ja suunnataan osakkeiden ostoa koskevan sopimuksen toteuttamisen yhteydessä. Loput 30 prosenttia kauppahinnasta maksetaan niin ikään suunnatulla osakeannilla kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Incap on julkaissut tilinpäätöksensä vuodelta 2013.

Incap tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiöiden yhdistymistä koskevasta yrityskauppajärjestelystä. Koska Inission AB:n omistus Incap Oyj:n osakkeista tulee kaupan toteutuessa ylittämään tarjousvelvollisuuden, Inission tulee hakemaan Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa olla tekemättä julkista ostotarjousta.

Inission AB on sopimusvalmistaja, jonka liikevaihto vuonna 2012 oli noin 268 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 30,8 miljoonaa euroa) ja liiketulos (EBIT) noin 16,1 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 1,9 miljoonaa euroa). Yhtiöllä on noin 190 työntekijää Ruotsissa ja Virossa. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Tukholmassa, Göteborgissa, Munkforsissa, Pajalassa ja Tallinnassa. Inission tarjoaa räätälöityjä teollisuuselektroniikan valmistus- ja logistiikkapalveluja erityisesti lääketieteen, auto- ja laivateollisuuden sekä mittaus- ja säätöteknologian laitteissa. Yhtiö on aloittanut toimintansa 1970-luvulla ja se on yksityisessä omistuksessa.

Inission AB:llä on kattava myyntiverkosto ja tehokas toimintamalli, jota se on soveltanut hankkimiensa elektroniikan sopimusvalmistusyritysten toiminnan kääntämiseen kannattavaksi. Näiden vahvuuksien yhdistäminen Incap Oyj:n vakiintuneeseen asiakaskuntaan ja globaaliin volyymituotantokapasiteettiin luo uuden yrityskokonaisuuden, jolla on vahva kilpailuasema globaaleilla markkinoilla ja joka voi olla merkittävä toimija Pohjois-Euroopan EMS-toimialan yritysjärjestelyissä.

Yhtiöiden arvioiden mukaan yhdistyneen Incap-Inissionin on mahdollista saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihto kannattavasti seuraavien kahden vuoden sisällä.

Incap Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen: "Toivotamme Inissionin tervetulleeksi yhtiön omistajaksi. Järjestelyn suomalais-ruotsalainen yhteistyöakseli vahvistaa kilpailukykyämme tulevaisuudessa. Olemme prosessin kuluessa oppineet tuntemaan Inissionin uudenlaisen toimintatavan EMS-teollisuudessa ja uskomme, että yhdessä Inissionin kanssa Incap tulee olemaan vahva toimija EMS-teollisuudessa ja toimialan tulevassa konsolidaatiossa."  

Inission AB:n toimitusjohtaja Fredrik Berghel: "Elektroniikan sopimusvalmistuksessa (EMS) tapahtuu toimialajärjestelyjä ja Inission haluaa osallistua niihin aktiivisena osapuolena. Incapin ja Inissionin yhteenliittymä synnyttää toimialalle erittäin kiinnostavan uuden yhtiön, joka toimii Ruotsin ja Suomen lisäksi vahvasti myös globaaleilla markkinoilla. Yhtiöiden asiakaskunnat täydentävät toisiaan ja muodostavat kiinnostavan kokonaisuuden. Synergioita on löydettävissä markkinoinnissa, tuotannossa ja hankinnassa. Incapin tehdas Intiassa tarjoaa uusia mahdollisuuksia Ruotsin markkinoilla. Yhdistymällä voidaan myös vahvistaa mekaniikkavalmistusta Vaasan tehtaalla."
             

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen, puh. 040 501 5127
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047 tai +372 555 379 05
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569 tai +372 555 620 35
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1717740