Incap Oyj        Pörssitiedote           24.6.2015 klo 17 

INCAP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANNIN LOPULLINEN TULOS: ANTI YLIMERKITTIIN

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa missä sen julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Incap Oyj:n ("Yhtiö") hallitus päätti 25.5.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen 7.5.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista ("Merkintäetuoikeusanti"), jossa Yhtiö tarjosi osakkeenomistajiensa merkintäetuoikeuteen perustuen osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 109 114 035 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet"). Merkintäaika alkoi 1.6. ja päättyi 22.6.2015.

Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen mukaan Merkintäetuoikeusannissa merkittiin hyväksyttävästi ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 106 585 585 Uutta Osaketta ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 52 850 453 Uutta Osaketta eli noin 146 prosenttia tarjottujen Uusien Osakkeiden yhteismäärästä. Yhtiön hallitus hyväksyi Merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti hyväksyttävästi tehtyjen ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 106 585 585 Uuden Osakkeen merkinnät ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 2 528 450 Uuden Osakkeen merkinnät eli 100 prosenttia tarjottujen Uusien Osakkeiden yhteismäärästä.

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa Inission AB, Oy Etra Invest Ab ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen merkitsivät Merkintäetuoikeusannissa niille tarjottuja Uusia Osakkeita antamiensa ehdollisten merkintäsitoumustensa mukaisesti vähintään suhteellista omistusosuuttaan vastaavan määrän.

Yhtiö keräsi Merkintäetuoikeusannilla yhteensä 2 182 280,70 euroa uutta omaa pääomaa eli Merkintäetuoikeusannilla tavoitellun kokonaismäärän. Näin ollen lopullinen tulos ei kerättyjen varojen kokonaismäärän osalta poikkea Yhtiön 23.6.2015 tiedottamasta Osakeannin alustavasta tuloksesta. Osakeantiin osallistui ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 1 033 merkitsijää ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 471 merkitsijää.

Merkintäetuoikeusannin seurauksena Yhtiön osakkeiden määrä kasvaa enintään 109 114 035 kappaleella 218 228 070 osakkeeseen. Kokonaismerkintähinta 2 182 280,70 euroa kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintäetuoikeusanti ei muuta Yhtiön rekisteröityä osakepääomaa.

Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 29.6.2015 ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä arviolta 1.7.2015.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Jonver Capital Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Bird & Bird Oy.

Huomautus:

Tämä pörssitiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa eikä tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.

Helsingissä, 24.6.2015                                               

INCAP OYJ 

Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.Lisätietoja: www.incapcorp.com


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1931103