Incap Oyj        Pörssitiedote                       23.6.2015 klo 13.30

INCAP OYJ:N MERKINTÄETUOIKEUSANNIN ALUSTAVA TULOS: ANTI YLIMERKITTIIN

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa missä sen julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Incap Oyj:n ("Yhtiö") hallitus päätti 25.5.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen 7.5.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista ("Merkintäetuoikeusanti"), jossa Yhtiö tarjosi osakkeenomistajiensa merkintäetuoikeuteen perustuen osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 109 114 035 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet"). Merkintäaika alkoi 1.6. ja päättyi eilen 22.6.2015.

Merkintäetuoikeusannin alustavan tuloksen mukaan Merkintäetuoikeusannissa merkittiin ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 106 456 524 Uutta Osaketta ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella yhteensä 52 847 443 Uutta Osaketta eli yhteensä noin 146 prosenttia tarjottujen Uusien Osakkeiden yhteismäärästä. Alustavan tuloksen mukaan Yhtiö keräsi Merkintäetuoikeusannilla yhteensä 2.182.280,70 euroa uutta omaa pääomaa eli Merkintäetuoikeusannilla tavoitellun kokonaismäärän.

Yhtiö julkistaa Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen arviolta huomenna 24.6.2015 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti tehdyt osakemerkinnät.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Jonver Capital Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Bird & Bird Oy.

Huomautus:

Tämä pörssitiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa eikä tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.

Helsingissä, 23.6.2015                                               

INCAP OYJ 
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.Lisätietoja: www.incapcorp.com


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1930642