Incap Oyj                Pörssitiedote                11.4.2012 klo 13.45

INCAP OYJ:N HALLITUS TOTEUTTI SUUNNATUN OSAKEANNIN

Incap Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista 13.4.2011 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Suunnattu osakeanti on osa yhtiön valmistelemaa rahoitusjärjestelyä, jonka tavoitteena on parantaa yhtiön omavaraisuutta ja maksuvalmiutta sekä turvata yhtiön kehittämisen jatkuminen. Parhaillaan neuvoteltava rahoitusjärjestely sisältää muun muassa toukokuussa erääntyvän vaihtovelkakirjalainan uudistamisen ja liiketoiminnan tarvitseman lisärahoituksen varmistamisen.

Suunnatussa osakeannissa annetaan yhteensä 2 168 100 kappaletta yhtiön uusia osakkeita yhtiön suurimmille osakkeenomistajille. Uudet osakkeet vastaavat noin 11,6 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä ennen osakeantia.

Uusien osakkeiden merkinnässä poiketaan nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tarjoamalla uusien osakkeiden merkintäoikeus kokonaan yhtiön suurimmille osakkeenomistajille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta olemassa painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti on tarkoitettu yhtiön maksuvalmiuden parantamiseksi ja rahoitusrakenteen vahvistamiseksi nopealla ja edullisella järjestelyllä.

Kustakin osakkeesta maksetaan yhtiölle rahana merkintähinta 0,35 euroa. Maksettava määrä kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Suunnatun osakeannin kaikki osakkeet on merkitty tänään ja hallitus on hyväksynyt tehdyt merkinnät. Yhtiön lähipiiristä uusia osakkeita on merkinnyt Incap Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Laurila.

Yhtiön tavoitteena on viedä osakeannissa annetut uudet osakkeet rekisteröitäväksi kaupparekisteriin mahdollisimman pian. Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä ja tätä varten yhtiö laatii listalleottoesitteen.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1601480