Incap Oyj
Pörssitiedote                  8.10.2014 klo                  klo 15.00

INCAP OYJ ON JULKAISSUT YLIMÄÄRÄISEN TILINPÄÄTÖKSEN AJALTA 1.1.- 30.6.2014

Vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana tehdyn raportoinnin aikana kävi ilmi, että emoyhtiön (Incap Oyj) oma pääoma on laskenut alle 50 % osakepääomasta (45,7 %). Tämä oli luonnollinen seuraus viime vuosien aikana tapahtuneesta liikevaihdon pienentymisestä ja yhtiön omaisuuden uudelleenjärjestelystä. Yhtiön hallitus ja johto luottavat siihen, että käynnissä olevat liiketoimintaa kehittävät ja tervehdyttävät toimenpiteet tulevat viemään yhtiön tavoiteltuun taloudelliseen tilanteeseen. Emoyhtiön oman pääoman laskeminen alle puoleen osakepääomasta ei itsessään anna aihetta lisätoimenpiteisiin. Tämän vuoksi nyt julkaistava ylimääräinen tilinpäätös, ja sitä seuraava ylimääräinen yhtiökokous pidetään osakeyhtiölain 20:23,3 § määräysten täyttämiseksi. Osakeyhtiölain mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä ja tilinpäätös julkaistava oman pääoman laskettua alle puoleen osakepääomasta. 

Nyt julkaistava ylimääräinen tilinpäätös pohjautuu 31.7.2014 julkaistuun osavuosikatsaukseen ajalta 1.1.-30.6.2014. Lisäksi raportoidaan kauden päättymisen jälkeiset merkittävimmät tapahtumat. Incap-konserni noudattaa ennalta määritettyä aikataulua taloudellisen informaation julkaisuun liittyen ja tulee julkaisemaan seuraavan johdon osavuotisen selvityksen 13.11.2014 (ajalta 1.1.-13.11.2014). Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 29.10.2014 klo 13.00.

Incap-konsernin ylimääräinen tilinpäätös ajalta 1.1.-30.6.2014 on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Tilinpäätös on nähtävissä pdf-muodossa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Media/osavuosikatsaus. Tilinpäätös julkaistaan vain sähköisessä muodossa, mutta siitä voi tilata tulosteita osoitteesta communications@incap.fi.

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen sekä emoyhtiön tilinpäätöksen.

INCAP OYJ

Ville Vuori
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Ville Vuori, puh. 0400 369 438
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

LIITTEET
Ylimääräinen tilinpäätös ajalta 1.1.-30.6.2014 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Incap Oyj:n ylimääräinen tilinpäätös 1.1.-30.6.2014


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1861413