Incap Oyj
Pörssitiedote 18.3.2014 klo 15

INCAP ON JULKAISSUT VUOSIKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Incap-konsernin vuoden 2013 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2013, on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Kertomus on nähtävissä pdf-muodossa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Media/Vuosikertomus. Vuosikertomus julkaistaan vain sähköisessä muodossa, mutta siitä voi tilata tulosteita osoitteesta communications@incap.fi.

Vuosikertomus sisältää muun muassa toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus
Tilintarkastaja on lausuntoaan mukauttamatta halunnut tilintarkastuskertomuksessaan kiinnittää huomiota tilinpäätöksen toimintakertomuksessa sekä liitetiedoissa selostettuihin seikkoihin yhtiön rahoituksesta ja käyttöpääoman riittävyydestä. Laaditun kassavirtaennusteen mukaan yhtiön käyttöpääoma ei vastaa seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Yhtiön arvion mukaan lisäkäyttöpääoman tarve on noin 1-1,5 miljoonaa euroa. Toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa mainitut asiat osoittavat merkittävää epävarmuutta, jotka saattavat antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaa.

Lisäksi tilintarkastaja haluaa lausuntoaan mukauttamatta kiinnittää huomiota toimintakertomuksessa ja emoyhtiön liitetiedoissa kohdassa 11 selostettuun Viron tytäryhtiöosakkeiden arvostukseen. Yhtiön mukaan osakkeiden arvostukseen saattaa sisältyä merkittävää epävarmuutta ja että osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omavaraisuusasteeseen ja omaan pääomaan.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina, joka on saatavilla konsernin kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Sijoittajat/Hallintoperiaatteet.

Myös yhtiön palkka- ja palkkioselvitys on nähtävillä yhtiön kotisivujen Sijoittajat/Hallintoperiaatteet/Palkitseminen-osiossa.

INCAP OYJ

Fredrik Berghel
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Fredrik Berghel, puh. +46 73 202 2210
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

LIITTEET
Vuosikertomus ja tilinpäätös sisältäen hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Selvitys Incap Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2013


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1769487