Incap Oyj                                                

Tilinpäätöstiedote 2020                              24.2.2021 kello 8.30

Incap-konsernin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2020 (tilintarkastamaton): Liikevaihdon kasvu ja hyvä kannattavuus jatkuivat

Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin tilinpäätöstiedotteesta tammi–joulukuulta 2020. Koko raportti löytyy tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.

Loka–joulukuun 2020 kohokohdat

 • Vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 31,5 milj. euroa (10–12/2019:16,3 milj. euroa). Kasvu oli 94 %.
 • Tammikuussa 2020 hankitun AWS Electronics Groupin liikevaihto pois lukien liikevaihto kasvoi orgaanisesti 45 %.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 5,6 milj. euroa (2,7 milj. euroa) eli 17,7 % liikevaihdosta (16,3 %).
 • AWS Electronics Groupin yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,4 milj. euroa (0 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 139 % ja oli 5,1 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 16,2 % liikevaihdosta (13,0 %).
 • Katsauskauden tulos oli 4,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
 • Incapin merkintäetuoikeusanti toteutettiin onnistuneesti marraskuussa 2020, ja annilla kerättiin noin 10,9 miljoonan euron bruttovarat.

Tammi–joulukuun 2020 kohokohdat

 • AWS Electronics Groupin hankinta, johon sisältyivät Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa sijaitsevat tuotantolaitokset, saatiin päätökseen tammikuussa 2020.
 • Intian tehtaan sulkeminen ja COVID-19-pandemia vaikuttivat huhti–kesäkuussa 2020 negatiivisesti liikevaihdon orgaaniseen kasvuun ja kannattavuuteen. 
 • Incap-konsernin liikevaihto oli 106,5 milj. euroa; kasvu viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 50 % (tammi–joulukuu 2019: 71,0 milj. euroa).
 • AWS Electronics Groupin liikevaihto pois lukien liikevaihto kasvoi orgaanisesti 0,5 %.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 14,6 milj. euroa (10,8 milj. euroa) eli 13,7 % liikevaihdosta (15,2 %).
 • AWS Electronics Groupin yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 1,9 milj. euroa (0 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 25 % vertailukaudesta ja oli 12,6 milj. euroa (10,1 milj. euroa) eli 11,8 % liikevaihdosta (14,2 %).
 • Katsauskauden tulos oli 9,2 milj. euroa (6,3 milj. euroa); kasvua vertailukaudesta oli 47 %.
 • Osinkoehdotus: Kasvustrategiansa mukaisesti Incap Oyj:n hallitus tulee esittämään yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta vuosien 2019 ja 2020 tuloksesta.

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut

Milj. euroa 10–12/2020 10–12/2019 Muutos 1–12/2020 1–12/2019 Muutos
Liikevaihto 31,5 16,3 94 % 106,5 71,0 50 %
Kertaluonteiset erät 0,0 0,5 -96 % 0,1 0,7 -89 %
Liikevoitto (EBIT) 5,1 2,1 139 % 12,6 10,1 25 %
EBIT, % liikevaihdosta 16,2 % 13,0 %   11,8 % 14,2 %  
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 5,6 2,7 110 % 14,6 10,8 35 %
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 17,7 % 16,3 %   13,7 % 15,2 %  
Katsauskauden tulos 4,2 0,2   9,2 6,3 47 %

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta, josta on oikaistu yritysostoon liittyvät menot.

Vuoden 2021 näkymät

Incap arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto (EBIT) ovat suurempia kuin vuonna 2020.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei COVID-19-pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia sekä Incapin asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön omaan arvioon liiketoiminnan kehityksestä.

Otto Pukk, Incap-konsernin toimitusjohtaja:

”Meille kaikille, niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin, 2020 oli haastava vuosi koronaviruspandemian puhkeamisen takia. Incapille toimintaympäristö aiheutti jonkin aikaa merkittävää epävarmuutta. Vuoden aikana toimintamme keskittyi henkilöstömme turvallisuuden ja asiakastoimitusten varmistamiseen. Pandemiasta johtuva liikkumiskielto ja siitä seuranneet tehtaiden sulkemiset olivat haaste, joka olisi saattanut hidastaa suunnitelmiemme toteutumista, mutta yleisesti voin tyytyväisenä todeta, että onnistuimme löytämään ratkaisut haasteisiin ja pysymään kasvustrategiamme mukaisella polulla.

Vuonna 2020 liikevaihtomme kasvoi 50 prosenttia edellisvuodesta, ja oikaistu liikevoittomme kasvoi 35 prosenttia. Tämä johtui etupäässä AWS Electronics Groupin ostosta, mutta toisella vuosipuoliskolla kasvoimme myös vahvasti orgaanisesti. Kannattavuuden parantuminen johtui ennen kaikkea Intian tehtaan positiivisesta kehityksestä ja osaltaan myös AWS:n onnistuneen integraation tuomista synergiavaikutuksista. Intian tehtaan pandemiasta johtuneen sulkemisen jälkeen saimme tilausruuhkan nopeasti purettua, ja toiminta kasvoi aiemmin arvioitua voimakkaammin nykyisten asiakkaiden kysynnän kasvun ansiosta.

Vuonna 2020 kasvustrategiamme pääetapit olivat AWS Electronics Groupin osto ja menestyksekäs integrointi, ylimerkitty osakeanti ja vahva orgaaninen kasvu sekä ilmoituksemme kapasiteettilisäyksistä tehtaillamme, ennen kaikkea Intiassa.

Tammikuussa Isosta-Britanniasta ostamamme AWS Electronics Groupin integrointi toteutettiin suunnitelmien mukaisesti.

Marraskuussa toteutimme onnistuneesti 10,9 miljoonan euron suuruisen merkintäetuoikeusantimme. Annin avulla pystyimme vahvistamaan pääomarakennettamme, tasettamme ja rahoitusasemaamme ja näin luomaan edellytykset kasvustrategiamme toteuttamiselle. Ylimerkitty anti kertoo vahvasta luottamuksesta kasvustrategiaamme. Elektroniikan sopimusvalmistus on edelleen erittäin fragmentoitunut ala, jolla haluamme olla aktiivinen toimija.

Yritysostojen avulla tapahtuvan kasvun mahdollisuuksien lisäksi olemassa olevien ja uusien asiakkaidemme kysyntä jatkuu erityisesti Intiassa hyvänä. Elokuussa ilmoitimme Intian tehtaamme lisälaajennuksesta. Laajennus etenee hyvin. Arvioimme alkuperäisen laajennuksen valmistuvan alkuvuodesta 2021. Lisälaajennuksen arvioimme valmistuvan loppuvuodesta 2021, jolloin kokonaispinta-ala kasvaa 16 000 neliömetriin. Vuoden 2020 aikana investoimme myös Slovakiassa uusiin laitteistoihin ja Virossa uusiin kokoonpanolinjoihin.

Koska olemme globaalisti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja ja kasvava organisaatio, toimintamme on oltava kestävää, jotta saavutamme tavoitteemme. Siksi aloitimme vuonna 2020 yritysvastuuohjelman. Haluamme ottaa sidosryhmiemme tarpeet ja odotukset entistäkin paremmin huomioon, ja tavoitteenamme on maksimoida toimintamme positiiviset vaikutukset sekä minimoida negatiiviset taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Ohjelman tuloksena otimme käyttöön myös päivitetyn eettisen ohjeistuksen, ja aiomme vuoden 2021 aikana tarjota siihen liittyvää koulutusta kaikille Incapin työntekijöille. Yritysvastuuohjelma toimi myös ostettujen tehtaiden integraation apuna ja pohjana yhteisten prosessien luomiselle. Olen varma, että ohjelmasta on apua meille myös tulevaisuudessa edistäessämme ainutlaatuista yrityskulttuuriamme. Vastuunkanto on olennainen osa yrittäjähenkistä kulttuuriamme ja päivittäisen toimintamme perusta.

AWS Electronics Groupin oston ja Intian sekä Viron rekrytointien ansiosta Incapin henkilöstön määrä on kasvanut 834:sta 1 902:een. On hienoa nähdä, kuinka Incap-perhe kasvaa, ja toivotan kaikki tervetulleiksi mukaan. Haluan myös kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän suurenmoisesta sitkeydestään ja joustavuudestaan tämän vaikean vuoden aikana sekä asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme heidän Incapia kohtaan osoittamastaan luottamuksesta.

Aloitamme vuoden 2021 vahvan tilauskannan turvin, mikä tukee kasvutavoitteitamme. Kartoitamme edelleen mahdollisuuksia ostaa yrityksiä, joiden yrityskulttuuri sopisi omaamme, ja jotka tarjoaisivat mahdollisuuden maantieteelliselle laajentumiselle. Merkintäetuoikeusantimme ja sitä seuranneen lainojen takaisinmaksun jälkeen taloudellinen asemamme on vahva, mikä valmistaa meitä kasvustrategiamme toteuttamiseen ja investoimiseen sekä orgaaniseen että epäorgaaniseen kasvuun.”

Helsingissä 24.2.2021

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com 

INCAP LYHYESTI
Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimisvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.

(LIITE: INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2020)