Incap Oyj: Incap-konsernin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2021:
Vahva liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu jatkui

Incap Oyj                Pörssitiedote        28.7.2021 kello 8.30                                             
Puolivuosikatsaus

Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuulta 2021. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.

Huhti–kesäkuun 2021 kohokohdat

 • Vuoden 2021 toisen neljänneksen liikevaihto oli 33,6 milj. euroa (4–6/2020: 22,6 milj. euroa). Kasvu oli 49 %.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 63 % ja oli 4,5 milj. euroa (2,8 milj. euroa) eli 13,4 % liikevaihdosta (12,2 %).
 • Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,1 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 103 % ja oli 4,3 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 12,7 % liikevaihdosta (9,3 %).
 • Katsauskauden tulos oli 3,2 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
 • Intian tehtaan sulkeminen touko–kesäkuussa 2021 ja muut koronaviruspandemian seuraukset heikensivät liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta.

Tammi–kesäkuun 2021 kohokohdat

 • Liikevaihto kasvoi 52 % ja oli 71,3 milj. euroa (1–6/2020: 46,9 milj. euroa).
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 89 % ja oli 10,2 milj. euroa (5,4 milj. euroa) eli 14,3 % liikevaihdosta (11,6 %).
 • Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,3 milj. euroa (1,1 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 130 % ja oli 9,8 milj. euroa (4,3 milj. euroa) eli 13,7 % liikevaihdosta (9,1 %).
 • Katsauskauden tulos oli 7,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,33 euroa (0,62 euroa).

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020. Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Avainluvut

Milj. euroa 4–6/21 4–6/20 Muutos 1–6/21 1–6/20 Muutos 1–12/20
Liikevaihto 33,6 22,6 49 % 71,3 46,9 52 % 106,5
Kertaluonteiset erät 0,1 0,0   0,2 0,1 300 % 0,1
Liikevoitto (EBIT) 4,3 2,1 103 % 9,8 4,3 130 % 12,6
EBIT, % liikevaihdosta 12,7 % 9,3 %   13,7 % 9,1 %   11,8 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 4,5 2,8 63 % 10,2 5,4 89 % 14,6
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 13,4 % 12,2 %   14,3 % 11,6 %   13,7 %
Katsauskauden tulos 3,2 1,2 175 % 7,8 2,7 186 % 9,2

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta, josta on oikaistu yritysostoon liittyvät menot.

Vuoden 2021 näkymät

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2021 ovat sel-västi suurempia kuin vuonna 2020.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei koronavirus-pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai kom-ponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia, ja ne pohjautuvat sekä Incapin asiakkai-den ennusteisiin että yhtiön omaan arvioon liiketoi-minnan kehityksestä.

Otto Pukk, Incap-konsernin toimitusjohtaja:

”Tuloksemme pandemiasta huolimatta on osoitus henkilöstömme hyvästä suorituksesta ja todistaa jälleen kerran vahvan liiketoimintamallimme, yrittäjähenkisen kulttuurimme ja tiimihenkemme voiman – lämpimät kiitokseni koko Incapin tiimille!

Liikevaihdon vahva kasvu johtuu elektroniikan käytön kasvusta, jota tukevat digitalisaation ja IoT:n kaltaiset megatrendit. Lisäksi kiinnostus tuotantoon Euroopassa on kasvanut.

Touko–kesäkuussa jouduimme Intian koronatilanteen vuoksi ensin lyhyeksi aikaa sulkemaan tehtaamme siellä. Myöhemmin meille annettiin lupa osittaiseen toimintaan kriittisten elektronisten laitteiden valmistamiseksi esimerkiksi terveydenhuollon sovellusten tarpeisiin. Yleisiä vientiteollisuuden rajoituksia lievennettiin myöhemmin.

Kannattavuutemme jatkoi kasvuaan. Syynä on toimintamallimme, joka perustuu kustannustietoisuuteen ja vahvaan yrityskulttuuriimme.

Huhtikuussa tarkistimme vuoden 2021 liikevaihto- ja liikevoittoarviotamme. Vaikka Intian tehtaamme olivat vain osittaisessa toiminnassa touko–kesäkuussa, arvioimme että vuoden 2021 liikevaihtomme, liikevoittomme (EBIT) ja oikaistu liikevoittomme (EBIT) ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2020.

Komponenttien globaalissa saatavuudessa on edelleen haasteita kasvavan kysynnän vuoksi, vaikka Incap on elektroniikan sopimusvalmistajana vähemmän riippuvainen yksittäisistä komponenttityypeistä. Vuoden loppua ja ensi vuoden alkua lähestyttäessä on kuitenkin jo nähtävissä merkkejä komponenttien saatavuuden paranemisesta.

Toukokuussa päätimme investoida kolmanteen tehtaaseen Tumkurissa, Intian Karnatakan osavaltiossa. Rakennustöiden on määrä alkaa vuoden kolmannella neljänneksellä, ja uusi tehdas on tarkoitus avata vuoden 2022 toisen neljänneksen aikana. Lisäkapasiteetti auttaa meitä vastaamaan kasvavaan kysyntään ja palvelemaan asiakkaitamme yhä paremmin.

Kevään aikana jatkoimme vahvaa sitoutumistamme vastuullisuuteen osallistumalla YK:n Global Compact -aloitteeseen, ja olen erittäin ylpeä tiimistä, joka sai tämän aikaan. Vastuullisesti ja luotettavasti toimiminen on olennainen osa missiotamme, strategiaamme ja toimintaamme.

Elektroniikan sopimusvalmistuksen markkina on vahva huolimatta koronaviruspandemian aiheuttamista lyhyen aikavälin haasteista, ja uskomme vahvan trendin jatkuvan. Kysynnän kasvua edistävät vihreän energian ja lääketieteellisten laitteiden kasvava tarve, syntymässä olevat 5G ja IoT-ekosysteemi sekä sähköajoneuvojen yleistyminen.

Elektroniikan sopimusvalmistuksen markkina jatkaa konsolidoitumista. Viime syksynä toteuttamamme merkintäetuoikeusannin jälkeen taloudellinen tilanteemme on vakaa, ja olemme valmiina yritysostoihin, jos sopiva tilaisuus tarjoutuu. Arvioimme jatkuvasti potentiaalisia ostokohteita, jotka sopivat yrityskulttuuriimme ja joiden avulla voimme laajentaa maantieteellistä kattavuuttamme.

Vuoden loppua kohti on näkyvissä positiivista kehitystä useiden nykyisten ja potentiaalisten asiakkaidemme liiketoiminnan kasvaessa sektoreilla, joiden kasvua megatrendit tukevat. Incapilla on tärkeä tehtävä auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa. Olemme tyytyväisiä siihen, että Incapilla on vahva markkina-asema ja markkinaosuus ja että pystymme tukemaan asiakkaidemme kasvavaa liiketoimintaa.”

Helsingissä 28.7.2021

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incapcorp.com  

INCAP LYHYESTI
Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimisvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.