Incap Oyj                                                
Pörssitiedote
Liiketoimintakatsaus Q3 2020                              25.11.2020 kello 8.30 

Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2020: Paluu hyvään kasvuun ja kannattavuuteen

Vuoden 2020 heinä–syyskuun kohokohdat

 • Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 28,1 milj. euroa, kasvua 59,9 % (7–9/2019: 17,6 milj. euroa).
 • Tammikuussa 2020 hankitun AWS Electronics Groupin liikevaihto pois lukien liikevaihto kasvoi orgaanisesti 10,7 %.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 3,6 milj. euroa (2.4 milj. euroa) eli 12,9 % liikevaihdosta (13,7 %).
 • AWS Electronics Groupin yritysoston hankintamenojen kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja kertaluontoiset kulut 0,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 46,0 % ja oli 3,3 milj. euroa (2,2 milj. euroa) eli 11,6 % liikevaihdosta (12,7 %).
 • Katsauskauden tulos oli 2,4 milj. euroa (1,8 milj. euroa), kasvua 33,7 %.
 • Incapin merkintäetuoikeusanti saatiin onnistuneesti päätökseen marraskuussa 2020, ja annilla kerättiin noin 10,9 miljoonaa euron bruttovarat.
 • Marraskuussa 2020 Incap tarkensi vuoden 2020 näkymiään. Incap arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto kasvaa huomattavasti vuoden 2019 tasosta ja että liikevoitto (EBIT) vuonna 2020 on suurempi kuin vuonna 2019. Konserni täsmentää, että arvioitu liikevaihto vuodelta 2020 on noin 105–107 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) noin 10,5–11,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 tammi–syyskuun kohokohdat

 • Intian tehtaan sulkeminen ja muut COVID-19-pandemiaan liittyvät vaikutukset vaikuttivat huhti–kesäkuussa 2020 negatiivisesti liikevaihdon orgaaniseen kasvuun ja kannattavuuteen. 
 • Incap-konsernin liikevaihto oli 74,9 milj. euroa; kasvu viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 36,8 % (54,8 milj. euroa).
 • AWS Electronics Groupin liikevaihdon pois lukien liikevaihto laski orgaanisesti 12,9 %.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 9,1 milj. euroa (8,2 milj. euroa) eli 12,1 % liikevaihdosta (14,9 %).
 • AWS Electronics Groupin yritysoston hankintamenojen kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 1,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja kertaluontoiset kulut 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
 • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 7,5 milj. euroa (8,0 milj. euroa), laskua 5,9 % vertailukaudesta, vastaten 10,0 % liikevaihdosta (14,6 %)
 • Katsauskauden tulos oli 5,1 milj. euroa; laskua vertailukaudesta 16,6 % (6,1 milj. euroa).
 • AWS Electronics Groupin hankinta, johon sisältyivät Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa sijaitsevat tuotantolaitokset, saatiin päätökseen tammikuussa 2020.

Tämän liiketoimintakatsauksen tiedot koskevat Incap-konsernin kehitystä tammi–syyskuussa 2020 ja vastaavana ajanjaksona vuonna 2019, ellei toisin ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut

Milj. euroa 7–9/2020 7–9/2019 Muutos 1–9/2020 1–9/2019 Muutos 2019
Liikevaihto 28,1 17,6 59,9 % 74,9 54,8 36,8 % 71,0
Liikevoitto (EBIT) 3,3 2,2 46,0 % 7,5 8,0 -5,9 % 10,1
EBIT, % liikevaihdosta 11,6 % 12,7 %   10,0 % 14,6 %   14,2 %
Oikaistu EBIT* 3,6 2,4 50,5 % 9,1 8,2 11,2 % 10,8
Oikaistu EBIT*, % of revenue 12,9 % 13,7 %   12,1 % 14,9 %        15,2 %
Katsauskauden tulos 2,4 1,8 33,7 % 5,1 6,1 -16,6 % 6,3

*Oikaistu liikevoitto on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta, josta on oikaistu yritysostoon liittyvät menot.

Vuoden 2020 näkymät
Koko vuoden parantuneen tulosnäkyvyyden ansiosta Incap tarkensi 11.11.2020 koko vuoden 2020 näkymiään. Incap arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto kasvaa huomattavasti vuoden 2019 tasosta ja että liikevoitto (EBIT) vuonna 2020 on suurempi kuin vuonna 2019. Konserni täsmentää, että arvioitu liikevaihto vuodelta 2020 on noin 105–107 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) noin 10,5–11,5 miljoonaa euroa.

Liikevoittoennusteen nosto perustuu hyvään kehitykseen pääasiassa Intian tehtaalla. COVID-19-pandemiaan liittyvästä Intian tehtaan sulkemisesta johtunut tilausruuhka on purettu, ja joidenkin nykyisten asiakkaiden kysyntä on kasvanut aikaisemmin arvioitua enemmän. Liikevaihdon arvioitu kasvu liittyy pääasiassa AWS Electronics Groupin yrityskauppaan, joka saatiin päätökseen tammikuussa 2020.

Vuonna 2019 Incapin liikevaihto oli 71,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 10,1 miljoonaa euroa. Tammi–syyskuussa 2019 Incapin liikevaihto oli 54,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 8,0 miljoonaa euroa.

Arviot perustuvat sekä Incapin asiakkaiden ennusteisiin että yhtiön omiin arvioihin liiketoiminnan kehityksestä ja annetaan sillä oletuksella, ettei COVID-19-pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä negatiivisia muutoksia.

Incapin 11. marraskuuta 2020 julkaisemat näkymät vuodelle 2020:

“Näkyvyys koko vuoden tuloksen osalta on parantunut ja Incap tarkentaa vuoden 2020 näkymiään. Incap arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto kasvaa huomattavasti vuoden 2019 tasosta ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2020 on suurempi kuin vuonna 2019. Aiemmin puolivuosikatsauksen yhteydessä julkaistuissa näkymissä vuoden 2020 liikevaihdon arvioitiin kasvavan huomattavasti vuoden 2019 tasosta ja liikevoiton (EBIT) arvioitiin pysyvän suunnilleen vuoden 2019 tasolla.”

Otto Pukk, Incap-konsernin toimitusjohtaja:

Vaikean toisen neljänneksen jälkeen, johon vaikuttivat COVID-19-pandemian negatiiviset seuraukset, liiketoimintamme elpyi kolmannella neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi orgaanisesti yli 10 prosenttia, koska saimme purettua Intian tehtaamme tilausruuhkan samaan aikaan kuin nykyisten asiakkaiden kysyntä kasvoi aiemmin arvioitua voimakkaammin. COVID-19-pandemia viivästytti vuoden 2020 kasvusuunnitelmiemme toteuttamista, mutta iloksemme olemme taas kasvukäyrällä ja pystyimme nostamaan liikevoittonäkymiämme, joiden arvioimme nyt kasvavan vuodesta 2019.

Olemassa olevien ja uusien asiakkaidemme hyvän kysynnän ansiosta ilmoitimme elokuussa Intian tehtaamme lisälaajennuksesta. Arvioimme alkuperäisen tehdaslaajennuksen valmistuvan vuoden 2021 alussa, ja lisälaajennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Elektroniikan sopimusvalmistus on edelleen erittäin fragmentoitunut ala, ja arvioimme myös yritysostojen kautta tapahtuvan kasvun mahdollisuudet hyviksi. Haluamme olla aktiivinen toimija tällä alalla, ja osana valmistautumistamme konsolidaatioon järjestimme marraskuussa onnistuneesti 10,9 miljoonan euron merkintäoikeusannin. Ylimerkitty anti kertoo vahvasta luottamuksesta kasvustrategiaamme. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia antiin osallistuneita halusta rakentaa Incapistä yhä vahvempi toimija alallemme.

Isosta-Britanniasta tammikuussa ostamamme AWS Electronics Groupin integraatio etenee suunnitelmien mukaisesti huolimatta esimerkiksi pandemiasta johtuvista matkustusrajoituksista. Vuoden 2021 ja Ison-Britannian EU-eron lähestyessä me valmistaudumme siirtymäkauteen ja varmistamme tiettyjen elintärkeiden komponenttien saatavuuden kasvattamalla niiden varastoja.

Tämän katsauksen julkaisun aikaan COVID-19-pandemia jatkuu edelleen ja vaikuttaa negatiivisesti yhteiskuntaan kaikilla markkinoillamme. Huolimatta tapausten kasvavasta määrästä ja huolestamme henkilökuntamme terveydentilasta olemme pystyneet pitämään tehtaamme käynnissä. Markkinoiden epävarmuuden arvioidaan jatkuvan pandemian takia. Olemme nyt kuitenkin luottavaisempia oppiessamme toimimaan pandemian ja siihen liittyvän epävarmuuden kanssa.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille työntekijöillemme jotka jälleen kerran ovat olleet suurenmoisen sitkeitä ja joustavia sopeutuessamme toimintaympäristömme haasteisiin ja muutoksiin. Jatkamme tiukkoja toimia suojataksemme henkilöstömme viruksen leviämiseltä. Tämä vaatii edelleen erityisiä ponnistuksia jokaiselta työntekijältämme. Samanaikaisesti kolmannen neljänneksen hyvä kasvu ja kannattavuus on osoitus siitä, että teemme oikeita asioita ja olemme vankalla pohjalla, jolta ponnistaen pystymme saavuttamaan tälle ja tuleville vuosille asettamamme tavoitteet.

Taloudellinen tulos

Incapin taloudellinen tulos kehittyi heinä–syyskuussa suotuisasti ensisijaisesti Intian tehtaan korkean aktiivisuuden ansiosta. Liikevaihto kasvoi pääasiassa tammikuussa 2020 toteutuneen AWS Electronicsin hankinnan ansiosta, mutta kasvua tapahtui myös orgaanisesti.

Heinä–syyskuussa 2020 liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 59,9 prosenttia ja oli 28,1 milj. euroa (17,6 milj. euroa). Tammi–syyskuussa 2020 liikevaihto kasvoi 36,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 74,9 milj. euroa (54,8 milj. euroa).

Heinä–syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 3,3 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Heinä–syyskuun oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 3,6 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli 2,4 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 50,5 %, ja kauden tulos kasvoi 33,7 %. Oikaistu liikevoittomarginaali laski hieman 13,7 %:sta 12,9 %:iin. 

Liikevoiton (EBIT) kasvu vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä johtui Incapin Intian tehtaan tilausruuhkan purkamisesta ja nykyisten asiakkaiden lisääntyneestä kysynnästä. AWS-yritysostoon hankintamenon kohdistamiseen liittyvät poistot ja kertaluontoiset kulut olivat 0,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa).

Tammi–syyskuun 2020 liikevoitto (EBIT) oli 7,5 milj. euroa (8,0 milj. euroa). Tammi–syyskuun oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 9,1 milj. euroa (8,2 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli 5,1 milj. euroa (6,1 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 11,2 %, ja kauden tulos laski 16,6 %. Oikaistu liikevoittomarginaali laski 14,9 %:sta 12,1 %:iin. 

Yhtiön taloudellinen tilanne pysyi vahvana. Omavaraisuusaste laski ja oli syyskuun 2020 lopussa 35,4 % (57,4 %). Lasku johtui pääasiassa AWS:n ostoon liittyvästä velkaantuneisuuden kasvusta.

Taloudellinen raportointi vuonna 2021

Incap julkaisee tammi–joulukuun 2020 tilinpäätöstiedotteensa 24.2.2021.

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja englanniksi:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com 

INCAP LYHYESTI
Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimisvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa ja sen palveluksessa on noin 1 300 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.