Incap Oyj
Pörssitiedote 12.12.2014 klo 14.30 (EET)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (VARMA, 12.12.2014)

Saamamme ilmoituksen mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee alittamaan 1/20 eikä Varmalla tule olemaan omistusta Incapissa, mikäli Inission AB:n tänään julkaistu ostotarjous toteutuu.

Varma on 5.12.2014 antanut Inissionille ennakkositoumuksen hyväksyä ostotarjous omistamiensa Incapin osakkeiden osalta.

Kohdeyhtiö: Incap Oyj, Y-tunnus 0608849-6
Osakkeenomistaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Y-tunnus 0533297-9
Nykyinen omistus: 7.684.615 kpl Incapin osaketta ja ääntä eli 7,04 % osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä
Ajankohta, jolloin omistus muuttuu: Inission AB:n ostotarjouksen toteutuessa
Uusi omistus: 0 kpl osakkeita ja ääniä eli 0 % osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä

Incap Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 109.114.035 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

INCAP OYJ

Ville Vuori
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1879586