Incap Oyj
Pörssitiedote 15.2.2013 klo 9

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (SUUNNATTU OSAKEANTI)

Incap Oyj:n tammikuussa 2013 järjestämän suunnatun osakeannin seurauksena yhtiön omistuksessa on tapahtunut taulukossa lueteltuja, liputusrajan ylittäviä omistusmuutoksia.

Omistusosuudet ovat muuttuneet 11.2.2013, jolloin suunnatussa annissa merkityt uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin.

Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Incap Oyj:llä on yhteensä 22 546 266 osaketta ja ääntä. Uudet osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 14.2.2013 yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Kohdeyhtiö: Incap Oyj, Y-tunnus 0608849-6

Muuttuneet osuudet Incap Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

Osakkeenomistaja Y-tunnus Omistus ennen osakeantia Omistus osakeannin jälkeen
kpl % kpl %
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 0641130-2 1 116 059 5,35 1 116 059 4,95
Onvest Oy 0112239-2 0 0 1 697 286 7,53
Suomen Teollisuussijoitus Oy 1007806-3 2 185 509 10,48 2 185 509 9,69

INCAP OYJ
Hannele Pöllä

viestintäjohtaja
puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 610 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1678551