Incap Oyj
Pörssitiedote                    20.2.2018 klo 13.00 (EET)

INCAP OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (Joensuun Kauppa ja Kone Oy, K22 Finance Oy, 20.2.2018)

Incap Oyj on vastaanottanut 20.2.2018 Arvopaperimarkkinalain 9:6:n ja 9:7:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Joensuun Kauppa ja Kone Oy/K22 Finance Oy:n omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan.

Ilmoitusvelvollinen: Kyösti Kakkonen
Osakkeenomistaja: Joensuun Kauppa ja Kone Oy, K22 Finance Oy
Entinen omistus: 0 % osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä
Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 19.2.2018
Uusi omistus: 504 100 osaketta eli 11,55 % osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä

Osuudet uudesta omistuksesta:
Joensuun Kauppa ja Kone Oy: 370 000 osaketta eli 8,48 % osakkeista ja äänistä
K22 Finance Oy: 134 100 osaketta eli 3,07 % osakkeista ja äänistä

Kakkonen-Yhtiöt Oy omistaa 100 % Joensuun Kauppa ja Kone Oy:stä. Kyösti Kakkonen omistaa 55,30 % Kakkonen-Yhtiöt Oy:stä. Kyösti Kakkonen omistaa 77,78 % K22 Finance Oy:stä.

Incap Oyj:llä on yhteensä 4 365 168 osaketta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

INCAP OYJ

Lisätietoja:
Vesa Mäkelä, toimitusjohtaja, puh. 040 835 4495

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 570 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire