Incap Oyj                  Lehdistötiedote              10.2.2011 klo 12.30


INCAP LIITTYI CLEANTECH FINLAND -VERKOSTOON

Incap on allekirjoittanut sopimuksen Cleantech Finland -verkoston jäsenyydestä.
Cleantech Finland on Finpron koordinoima globaali verkosto suomalaisille,
ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja teknologiaa tuottaville yrityksille.

Teollisuuden ja kuluttajien kiinnostus ympäristöasioihin lisääntyy koko ajan, ja
energiatehokkuus sekä siihen liittyvät tekniset ratkaisut tulevat vahvasti
esille myös Incapin strategiassa. Incap-konsernin viestinnästä vastaava johtaja
Hannele Pöllä: "Jäsenyys Cleantech Finland -verkostossa sopii luontevasti
Incapin toimintaan, sillä energiatehokkuuteen ja ympäristötekniikkaan liittyvien
laitteiden valmistuspalvelut ovat strateginen painopistealueemme. Uskomme tämän
toimialan tuotteiden kysynnän kasvavan voimakkaasti kansainvälisten
valtatrendien ansiosta. Cleantech Finland -jäsenyyden avulla Incap profiloituu
tällä alueella suomalaisten huippuyritysten joukkoon."

"Sopimusvalmistajana Incapilla ei ole omia tuotebrändejä, mutta olemme vahvasti
mukana kansainvälisten huipputuotteiden toimitusketjussa ja monet Cleantech
Finland -verkostoyrityksistä ovatkin asiakkaitamme. Valmistamme ja
suunnittelemme asiakkaillemme muun muassa energian tehokasta jakelua ja käyttöä
edistäviä sähkölaitteita. Yksi viimeisimmistä asiakasprojekteista on sähköauton
edistyneen latauslaitteen suunnittelu Intiassa."

"Verkostoituminen Cleantech Finland -brändin alla avaa meille uusia kanavia
palvelujemme markkinointiin kansainvälisesti, sillä verkostolla on toimintaa yli
40 maassa. Voimme myös hyödyntää Cleantech Finland -brändin positiivista
mielikuvaa omassa viestinnässä ja oman tunnettuuden vahvistamisessa."

Vastuullisena yhtiönä Incap huomioi kestävän kehityksen periaatteet omassa
toiminnassaan, ja yhtiön tuottavuutta ja kilpailukykyä parannetaan tasapainossa
ympäristön ja eri sidosryhmien vaatimusten kanssa. Tästä osoituksena Incapin
kaikilla tehtailla Suomessa, Virossa ja Intiassa on ISO 14001:2004-
ympäristöstandardia vastaavat sertifikaatit.

Edistääkseen liiketoimintaansa cleantech-teknologioissa Incap osallistuu myös
Clean Future Fund -pääomasijoitusrahastoon. Incap tarjoaa valmistuspalveluja ja
kansainvälistymistukea rahaston sijoituskohteina oleville teknologiayrityksille,
jotka markkinoivat muun muassa aurinkoenergian, tuulivoiman ja muiden
uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen liittyviä sovelluksia sekä
energiatehokkuutta edistäviä tuoteratkaisuja.


Lisätietoja:
Sami Mykkänen, toimitusjohtaja, puh. 040 559 9047
Hannele Pöllä, viestintä- ja henkilöstöjohtaja, puh. 040 504 8296

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi


CLEANTECH FINLAND
Cleantech Finland -brändihanke tukee Suomen ympäristöliiketoiminnan kasvua ja
yhdistää suomalaiset cleantech-alan huippuosaajat. Brändin tehtävä on parantaa
yritysten tunnettuutta ja uskottavuutta kansallisten ja kansainvälisten
sidosryhmien keskuudessa sekä luoda Suomesta kuva vastuullisena korkean
teknologian ja ympäristöosaamisen maana, johon kannattaa sijoittaa ja sijoittua.
Cleantech Finlandia hallinnoi ja kehittää Finpro. Brändin omistaa
Elinkeinoelämän keskusliitto, EK. Cleantech Finlandin johtoryhmä myöntää
käyttöoikeudet brändille. Lisätietoja: www.cleantechfinland.com

INCAP
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa
euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 770 henkilöä. Incapin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fiThis announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1487605]