Incap Oyj                                Pörssitiedote                28.7.2022 kello 8.30
Puolivuosikatsaus

Incap-konsernin puolivuosikatsaus tammikesäkuulta 2022 (tilintarkastamaton): Liikevaihdon ja kannattavuuden vahva kasvu jatkui

Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuulta 2022. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.

Huhtikesäkuun 2022 kohokohdat

 • Liikevaihto kasvoi 82,2 % ja oli 61,2 milj. euroa (4–6/2021: 33,6 milj. euroa).
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 96,4 % ja oli 8,8 milj. euroa (4,5 milj. euroa) eli 14,4 % liikevaihdosta (13,4 %).
 • Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 101,6 % ja oli 8,6 milj. euroa (4,3 milj. euroa) eli 14,1 % liikevaihdosta (12,7 %).
 • Incap kirjasi luottotappiovarauksia huhti–kesäkuussa 2022 0,1 miljoonaa euroa ja varaston arvonalentumisvarauksia 0,6 miljoonaa euroa.
 • Katsauskauden tulos oli 5,7 milj. euroa (3,2 milj. euroa).

Tammikesäkuun 2022 kohokohdat

 • Liikevaihto kasvoi 60,6 % ja oli 114,5 milj. euroa (1–6/2021: 71,3 milj. euroa).
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 54,6 % ja oli 15,8 milj. euroa (10,2 milj. euroa) eli 13,8 % liikevaihdosta (14,3 %).
 • Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 57,2 % ja oli 15,4 milj. euroa (9,8 milj. euroa) eli 13,4 % liikevaihdosta (13,7 %).
 • Katsauskauden tulos oli 11,2 milj. euroa (7,8 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,27 euroa).

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021. Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Avainluvut

Milj. euroa 46/22 46/21 Muutos 16/22 16/21 Muutos 1–12/21
Liikevaihto 61,2 33,6 82,2 % 114,5 71,3 60,6 % 169,8
Kertaluonteiset erät 0,1 0,1 -10,2 % 0,2 0,2 16,3 % 0,3
Liikevoitto (EBIT) 8,6 4,3 101,6 % 15,4 9,8 57,2 % 26,0
EBIT, % liikevaihdosta 14,1 % 12,7 %   13,4 % 13,7 %   15,3 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 8,8 4,5 96,4 % 15,8 10,2 54,6 % 26,8
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 14,4 % 13,4 %   13,8 % 14,3 %   15,8 %
Katsauskauden tulos 5,7 3,2 79,6 % 11,2 7,8 44,4 % 21,1

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta.

Vuoden 2022 näkymät

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2022 ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2021. Liikevaihto- ja liikevoittoennusteen noston taustalla vaikuttavat parempi näkyvyys Incapin asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön oma arvio liiketoiminnan kehittymisestä.

Arviot pohjautuvat lisääntyneeseen näkyvyyteen Incapin asiakkaiden ennusteissa ja yhtiön omaan arvioon liiketoiminnan kehittymisestä. Arviot perustuvat oletukseen, ettei odottamattomia liiketoimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia tapahdu esimerkiksi komponenttien saatavuudessa.

Aiemmin Incap arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) ovat suurempia kuin vuonna 2021.

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja:

” Vuoden 2022 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Ukrainan sota ja Kiinan sulkutoimet vaikuttivat edelleen maailmanlaajuiseen liiketoimintaympäristöön, emmekä ole vielä nähneet niiden kaikkia vaikutuksia. Yleisen inflaation ja valmistuskustannusten nousu sekä rajoitukset komponenttien saatavuudessa jatkuivat. Tästä huolimatta menestyimme hyvin, ja liikevaihtomme ja kannattavuutemme paranivat. Olen kiitollinen tiimillemme, joka on tehnyt erittäin kovasti töitä materiaalien turvaamiseksi ja Incapin asiakassitoumusten pitämiseksi.

Toinen vuosineljännes oli Incapin historian paras liikevaihdolla ja liikevoitolla mitattuna. Liikevaihto jatkoi kasvuaan sekä edellisvuodesta että vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna vahvan elektroniikan kysynnän ja kaikkien aikojen korkeimman tilauskannan tukemana. Olemme erittäin iloisia nähdessämme kaikkien yksikköjemme kasvavan.

Kannattavuutemme parani tämänhetkisen tuotevalikoiman ja työntekijöidemme valtavan työn ansiosta materiaalien hankinnassa haasteellisissa markkinaolosuhteissa. Rajoitetun komponenttien saatavuuden ja toimitusketjuun liittyvien haasteiden jatkuessa pidämme varastomme korkealla tasolla tukeaksemme tulevaa kasvua. Kasvavat palkka-, energia- ja raaka-ainekustannukset tarkoittavat korkeampia elektroniikan hintoja loppuasiakkaille.

Vastataksemme kasvavaan markkinakysyntään olemme investoineet tehtaisiimme Intiassa ja Euroopassa. Intian kolmannen tehdasprojektin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, ja se etenee suunnitelmien mukaisesti. Euroopassa Incap Viron yksikkö uudistaa kaksi nykyistä SMT-tuotantolinjaa ja lisää kolmannen Kuressaaren tehtaalle. Uudet tuotantolinjat avataan tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Incap Slovakia investoi myös uuteen teknologiaan ja korvaa yhden nykyisistä SMT-linjoista ja lisää selektiivisen juotoskoneen tehtaalle.

EMS-markkinoiden konsolidointi jatkuu. Meillä on edelleen vakaa taloudellinen asema ja hyvät mahdollisuudet tavoitella aktiivisesti kasvua yritysostojen kautta. Arvioimme edelleen yrityksiä, joilla on hyvä kannattavuus, joiden yrityskulttuuri sopii omaamme ja joilla on potentiaalia maantieteelliseen laajentumiseen.

Vuoden 2022 jälkipuoliskon lähdettyä liikkeelle olemme päivittäneet näkymämme ja arvioimme nyt, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2022 ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2021.“

Taloudellinen raportointi vuonna 2022

Incap julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi–syyskuulta 27.10.2022.

Webcast-tilaisuus

Incap järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden torstaina 28.7.2022 klo 14.00 alkaen. Tuloksen esittelevät Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk ja CFO Antti Pynnönen. Tuloksen lisäksi tilaisuudessa esitellään erityisesti Incapin Iso-Britannian toimintoja, ja Incapin Iso-Britannian toiminnoista vastaava johtaja Jamie Maughan osallistuu tilaisuuteen.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://incap.videosync.fi/2022-07-28-half-year-report. Tilaisuuden aikana yleisö voi esittää kysymyksiä chatissa edellä mainitussa osoitteessa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://incapcorp.com/fi/raportit-ja-esitykset/ myöhemmin samana päivänä.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Helsingissä 27.7.2022

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incapcorp.com  

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.

LIITE
Incapin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022