Incap Oyj | Pörssitiedote | 25.10.2023 klo 09:00:00 EEST

Tämä tiedote on tiivistelmä Incapin liiketoimintakatsauksesta tammi–syyskuulta 2023. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com.

Heinä–syyskuun 2023 kohokohdat

 • Liikevaihto oli 50,0 milj. euroa (7–9/2022: 70,6 milj. euroa), laskua 29 %.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 6,4 milj. euroa (11,2 milj. euroa) eli 12,7 % liikevaihdosta (15,9 %). Laskua vertailukaudesta oli 43 %. Kertaluonteiset erät liittyivät pääosin yrityskauppaan.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 5,7 milj. euroa (10,9 milj. euroa) eli 11,4 % liikevaihdosta (15,5 %). Laskua vertailukaudesta oli 48 %.
 • Katsauskauden tulos oli 4,4 milj. euroa (7,7 milj. euroa).
 • 5.7.2023 Incap osti Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa sijaitsevan elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja tarjoavan Pennatronics Inc. -yhtiön.

Tammi–syyskuun 2023 kohokohdat

 • Liikevaihto oli 179,2 milj. euroa (1–9/2022: 185,1 milj. euroa), laskua 3 %.
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 26,2 milj. euroa (27,1 milj. euroa) eli 14,6 % liikevaihdosta (14,6 %). Laskua vertailukaudesta oli 3 %.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 24,5 milj. euroa (26,3 milj. euroa) eli 13,7 % liikevaihdosta (14,2 %). Laskua vertailukaudesta oli 7 %.
 • Katsauskauden tulos oli 18,5 milj. euroa (18,9 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,65 euroa).
 • Vuoden alkuun verrattuna Incapin Intian tehtaiden henkilöstömäärää on vähennetty 1 136 henkilöllä.

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022. Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton.

Avainluvut

Milj. euroa 7–9/23 7–9/22 Muutos 1–9/23 1–9/22 Muutos 1–12/22
Liikevaihto 50,0 70,6 -29,1 % 179,2 185,1 -3,2 % 263,8
Kertaluonteiset erät 0,1 0,2 -44,4 % 0,9 0,4 104,5 % 0,6
Liikevoitto (EBIT) 5,7 10,9 -47,6 % 24,5 26,3 -6,7 % 38,9
EBIT, % liikevaihdosta 11,4 % 15,5 % 13,7 % 14,2 % 14,8 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 6,4 11,2 -43,2 % 26,2 27,1 -3,3 % 40,0
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 12,7 % 15,9 % 14,6 % 14,6 % 15,1 %
Katsauskauden tulos 4,4 7,7 -42,9 % 18,5 18,9 -2,4 % 27,6

* Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta.

Vuoden 2023 näkymät

Incap arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 210–220 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) 24–28 miljoonaa euroa. Näkymät sisältävät äskettäin ostetun Incap US:n (Pennatronics Inc.) liiketoiminnan.

Liikevoittoennusteen lasku johtuu Incapin suurimman asiakkaan päivitetystä myyntiennusteesta. Asiakkaan varastojen purkaminen kestää odotettua kauemmin. Incap arvioi, että volyymien laskun täysi vaikutus näkyy neljännen vuosineljänneksen aikana.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei odottamattomia Incapin liiketoimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia tapahdu esimerkiksi komponenttien saatavuudessa.

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja:

”Ilokseni voin todeta, että myyntimme pääosalle asiakkaistamme suurinta asiakasta lukuun ottamatta kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä on tulosta erinomaisesta tiimityöstä ja menestyksestä uusasiakashankinnassa sekä myynnin kasvattamisessa nykyisille asiakkaille. Myynnin kasvua tukee lisäksi elektroniikan sopimusvalmistusmarkkinoiden hyvä kysyntä. Kuten aiemmin olemme kertoneet, liikevaihtomme lasku liittyy suurimman asiakkaamme tarpeeseen pienentää varastojaan. Jatkamme tiivistä yhteistyötä asiakkaamme kanssa auttaaksemme heitä pienentämään varastotasojaan, mutta varastojen purkaminen kestää arvioitua kauemmin. Arvioimme, että volyymien laskun täysi vaikutus näkyy neljännen vuosineljänneksen aikana. Koska myynti muille asiakkaille on kasvanut sekä Pennatronics Inc:n äskettäisen hankinnan ansiosta riippuvuutemme suurimmasta asiakkaas-ta on vähentynyt huomattavasti.

Liikevaihtomme vuoden kolmannella neljänneksellä oli 50 miljoonaa euroa, 29 % vähemmän kuin viime vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta ilman suurimman asiakkaamme vaikutusta liikevaihtomme kasvoi yli 30 %. Liikevaihdon laskusta huolimatta suhteellinen kannattavuutemme pysyi hyvällä tasolla: kolmannen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 5,7 miljoonaa euroa eli 11,4 % liikevaihdosta. Joustavan toimintamallimme ansiosta olemme pystyneet tehokkaasti vähentämään muuttuvia kustannuksiamme. Sopeutuaksemme pienempään volyymiin olemme tehneet kovia toimia ja vähentäneet 1 136 työntekijää Intian tehtaidemme työvoimasta. Tämä on ollut kaikille vaikeaa, ja haluan kiittää tiimiä heidän ponnisteluistaan ja sitoutumisestaan tämän rankan sopeuttamisjakson aikana.

Äskettäin ostamamme Pennatronics, joka on nyt nimeltään Incap Electronics US, Inc., luo jalansijaa laajentumiselle Yhdysvalloissa ja laajentaa asiakaskuntaamme. Incap US:n integraatio etenee erittäin hyvin. Teemme jo yhteisiä asiakaskäyntejä ja tutkimme ristiinmyyntimahdollisuuksia. Asiakkaat Atlantin toisella puolella ovat yhä kiinnostuneempia Euroopasta ja Intiasta, ja vastaavasti asiakkaat Atlantin tällä puolella ovat kiinnostuneita Yhdysvalloista.

Jatkamme hyvää vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa ja järjestämme heille erilaisia asiakastilaisuuksia. Slovakiassa pidettiin tehtaan 20-vuotisjuhla, ja Virossa järjestämme vuotuisen asiakaspäivän lokakuun lopussa.

Kasvavan kysynnän myötä olemme tehneet investointeja tehtaisiimme. Virossa otettiin käyttöön uusi SMT-linja, joka lisäsi kapasiteettia 50 %. Slovakiassa tehtaan laajennusprojekti saatiin päätökseen, ja tehtaalla on nyt 1 200 lisäneliömetriä tuotantotilaa. Intiassa kolmannen tehtaan tuotanto on alkanut.

Arviomme, että vuoden 2023 liikevaihtomme on 210–220 miljoonaa euroa ja liikevoittomme (EBIT) 24–28 miljoonaa euroa, mukaan lukien Incap US. Vaikka komponenttien saatavuus paranee edelleen, markkinalla on edelleen paineita. Globaalimman ja tasapainoisemman asiakaskunnan, tiukan kulukurin ja sitoutuneen tiimimme avulla uskomme kuitenkin pystyvämme jatkamaan orgaanista kasvua ja säilyttämään hyvän suhteellisen kannattavuuden tason. Jatkamme myös yritysjärjestelyiden valmistelua keskittyen kannattaviin yrityksiin, joiden yrityskulttuuri sopii omaamme.“

Taloudellinen raportointi vuonna 2024

Incap julkaisee vuoden 2024 raportointiaikataulunsa joulukuussa 2023.

Webcast-tilaisuus

Incap järjestää englanninkielisen webcast-tilaisuuden keskiviikkona 25.10.2023 klo13.00 alkaen. Tuloksen esittelevät Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk ja talousjohtaja Antti Pynnönen.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://incap.videosync.fi/q3-2023-results. Tilaisuuden aikana yleisö voi esittää kysymyksiä chatissa edellä mainitussa osoitteessa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://incapcorp.com/fi/raportit-ja-esitykset/ myöhemmin samana päivänä.

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille. Tervetuloa!

Helsingissä 25.10.2023

INCAP OYJ
Hallitus