Incap Oyj                                                             
Osavuosikatsaus                           7.11.2018 klo 8.30 (EET)

INCAP-KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2018: VAHVA KASVU JATKUI

Avainluvut tammi-syyskuussa 2018

  • Konsernin liikevaihto oli 42,5 miljoonaa euroa eli 15 % enemmän kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna (tammi-syyskuu 2017: 37,1 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 5,5 miljoonaa euroa eli 51 % enemmän kuin vertailujaksolla (3,6 milj. euroa).
  • Katsauskauden tulos oli 3,9 miljoonaa euroa eli 52 % enemmän kuin vertailujaksolla (2,6 milj. euroa).
  • Yhtiö tarkentaa arviotaan koko vuoden 2018 liikevaihdosta ja tuloksesta.

Tämän liiketoimintakatsauksen tiedot koskevat Incap-konsernin kehitystä tammi-syyskuussa 2018 ja vastaavana ajanjaksona vuonna 2017, ellei toisin ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

(1 000 euroa)

1-9/
2018
1-9/
2017
7-9/
2018
4-6/
2018
1-3/
2018
1-12/
2017
Liikevaihto 42 465 37 069 15 500 14 472 12 493 48 543
Liikevoitto/tappio (EBIT) 5 493 3 642 2 420 1 924 1 149 4 529
Katsauskauden tulos 3 925 2 580 1 835 1 390 700 3 116

Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat

Incap-konsernin liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvua ja kehittyi odotusten mukaisesti molemmissa tehtaissa Virossa ja Intiassa. Liikevaihto oli 42,5 miljoonaa euroa eli 15 % enemmän kuin vertailukaudella vuonna 2017 (37,1 milj. euroa). Intian tehtaan liikevaihtoa kasvatti lähinnä vakiintuneiden asiakkaiden kysynnän kasvu. Viron tehtaalle on saatu useita uusia asiakkaita, joiden tuotteiden valmistusmäärät ovat kasvaneet volyymisarjoihin.

Liikevaihdon kasvu ja kustannusten onnistunut hallinta johtivat suotuisaan tuloskehitykseen. Liikevoitto (EBIT) oli 5,5 miljoonaa euroa eli 51 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (3,6 milj. euroa).  Liikevoiton osuus liikevaihdosta parani ja oli 13 % (10 %).

Yhtiön rahoitusasema on vahva ja omavaraisuusaste parani edelleen ja oli 30.9.2018 44,5 % (40,4 %).

Näkymät vuodelle 2018

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön omiin arvioihin.

Yhtiö arvioi edelleen, että konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2018 ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2017 ja tarkentaa, että arvioitu liikevaihto vuonna 2018 on noin 56-58 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) noin 6,5-7,5 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 48,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 4,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön aikaisemman, 12.10.2018 annetun ennusteen mukaan konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2018 ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2017.

Incap julkaisee IAS 34:n mukaan laaditun tilinpäätöstiedotteen tammi-joulukuulta 2018 keskiviikkona 13.2.2019.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Otto Pukk:

"Liiketoimintamme on kehittynyt tänä vuonna voimakkaasti ja vuoden kolmas neljännes oli jälleen erinomainen sekä liikevaihdon että kannattavuuden osalta.

Liikevaihdon kasvu johtui pääosin vakiintuneiden asiakkaiden kysynnän vilkastumisesta. Myös uusien asiakkaiden tuotantomäärät ovat vähitellen kasvaneet esisarjoista volyymivalmistukseen.

Olemme pitäneet organisaatiomme keveänä ja jatkaneet tiukkaa kustannusten hallintaa, ja näiden toimenpiteiden ansiosta kannattavuus on pysynyt hyvällä tasolla.

Asiakkaiden kysynnän kasvaessa olemme panostaneet tuotantokapasiteetin kehittämiseen ja kasvattamiseen. Intian tehdaslaajennus ja ladontakapasiteetin lisäys ovat olleet todella tarpeen, ja asiakkaiden toimitusten turvaamiseksi kehitämme tuotantoa edelleen. Viron tehtaalla tehty kehitystyö on lisännyt tuotannon tehokkuutta.

Elektroniikan sopimusvalmistuksen toimiala on kärsinyt komponenttien saatavuusongelmista koko vuoden. Olemme varautuneet komponenttipulaan kasvattamalla varastoarvoa maltillisesti ja toimimalla tiiviisti toimittajiemme kanssa yhteistyössä. Näillä toimenpiteillä olemme onnistuneet turvaamaan asiakkaidemme toimitukset sopimuksen mukaisesti.

Katsomme tulevaisuuteen luottavaisina. Toimialan yleiset näkymät ovat edelleen hyvät ja luotamme siihen, että tehokkaan toimintamallimme ansiosta kilpailukykymme markkinoilla säilyy jatkossakin. Taloudellinen tilanteemme on vahva ja pystymme sopivan tilaisuuden tullen kasvattamaan liiketoimintaa myös yritysjärjestelyin. "

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Hongkongissa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 720 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire