Incap Oyj                           Pörssitiedote                    15.10.2013 klo 8.00 (EET)

INCAP KESKITTYY YDINLIIKETOIMINTAANSA JA ALOITTAA "TURNAROUND"-OHJELMAN TOTEUTTAMISEN

Incap Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön "Turnaround"-ohjelman toimenpiteistä. Ohjelman kantavana strategiana on keskittyä ydinliiketoimintaan eli valmistukseen ja asiakkaiden toimituksiin. Asiakassuhteita vahvistetaan kiinnittämällä erityistä huomiota toimitusvarmuuden parantamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen sekä tuotannossa että tukitoiminnoissa.

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on palauttaa toiminta kannattavaksi ja saavuttaa vuositasolla noin 2,9 miljoonan euron säästöt yleiskuluissa ja noin 1,8 miljoonan euron säästöt tehtaiden kustannuksissa. Tähän liittyvien toimenpiteiden arvioidaan aiheuttavan noin 1,6 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, joten toteutuvat säästöt tulevat olemaan noin 3,1 miljoonaa euroa. Toimenpiteiden toteuttaminen on jo aloitettu ja niiden vaikutusten odotetaan näkyvän vaihtelevalla aikataululla vuonna 2013 ja 2014. Toimenpiteiden tehoa arvioidaan tammikuun 2014 loppuun mennessä. Mikäli ohjelmassa tavoitellut säästöt eivät toteudu niin nopeasti ja tehokkaasti kuin on suunniteltu, käynnistetään ohjelman toinen vaihe. 

Incap keskittyy edelleen palvelemaan energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian asiakastoimialoja. Omien suunnitteluresurssien sijasta yhtiö rakentaa strategista kilpailuetua kehittämällä suunnittelupalvelujen tarjontaa yhteistyössä suunnittelutoimistojen kanssa.

Tehtaat toimivat itsenäisinä kustannuspaikkoina samalla kun konsernitason toimintojen roolia vähennetään. Tuki- ja koordinointitehtäviä virtaviivaistetaan ja tähän liittyen Suomen konsernipalveluissa käydään parhaillaan yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja.

Tuotantokapasiteettia ja organisaatiota sopeutetaan kysyntään erityisesti Kuressaaren tehtaalla. Toimenpiteitä tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi tehdään kaikilla tehtailla.

Yhtiössä harkitaan uudelleen toimistojen sijaintia. Bangaloren toimisto muuttaa pienempiin tiloihin vuoden loppuun mennessä. Kustannusten alentamiseksi yhtiö on käynnistänyt neuvottelut sekä Tallinnan että Kuressaaren toimitilojen vuokrasopimuksista.

Fredrik Berghel, Incap-konsernin toimitusjohtaja: "Viime kuukaudet ovat olleet haastavia paitsi Incapille myös asiakkaillemme ja muille sidosryhmille.  Tilanne on nyt rahoitusjärjestelyn jälkeen jonkin verran parempi ja jatkamme ponnisteluja saavuttaaksemme jälleen markkinoiden luottamuksen ja varmistaaksemme toiminnan kääntymisen kannattavaksi. Olemme jo tehneet monia toimenpiteitä, joilla on karsittu kustannuksia nopeasti ja jotka myötävaikuttavat toiminnan kannattavuuteen. Erityinen painopiste ovat asiakassuhteet ja lupausten mukaiset toimitukset, sillä liiketoimintamme on niiden varassa sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä."

INCAP OYJ

Fredrik Berghel
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Fredrik Berghel, toimitusjohtaja, puh. +46 73 202 2210
Hannele Pöllä, viestintäjohtaja, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1735574