Incap Oyj            Pörssitiedote             1.7.2013 klo 17.15

INCAP JATKAA OSAKEANNIN VALMISTELUA JA NEUVOTTELEE RAHOITUSRATKAISUSTA

Incap Oyj valmistelee suunnattua osakeantia, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiön pääomarakennetta ja kattaa yhtiön käyttöpääoman vaje. Anti on osa rahoituksen kokonaisjärjestelyä, jossa neuvotellaan yhtiön pankkien, suurimpien omistajien ja vaihtovelkakirjalainan haltijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Rahoitusjärjestelyä koskevat neuvottelut ovat pitkällä ja yhtiö odottaa pääsevänsä positiiviseen ratkaisuun lähiaikoina.

Yhtiön suomalaisen pankin lainoille määriteltyjen kovenanttiehtojen tarkasteluajankohdaksi oli aiemmin sovittu 30.6.2013. Koska kyseinen pankki on yhtenä osapuolena neuvottelemassa rahoitusjärjestelystä, se on ilmoittanut arvioivansa rahoituksen kovenantteja tilanteessa 30.6.2013 vasta siinä vaiheessa, kun neuvottelujen lopputulos on selvillä.

Yhtiön vuonna 2007 liikkeelle laskeman vaihtovelkakirjalainan viimeinen, noin 1 miljoonan euron maksuerä, erääntyi 30.6.2013. Vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa neuvotellaan parhaillaan maksun uudelleenjärjestelystä.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Rahoitusneuvotteluissa on mukana monta osapuolta, minkä vuoksi neuvottelut ovat kestäneet pitkään. Olen tyytyväinen neuvottelujen kulkuun ja siihen, että eri osapuolet ovat osoittaneet valmiutensa joustaa ja tukea yhtiön rahoituksen tervehdyttämistä. Luotan, että saamme neuvottelut päätökseen lähiaikoina."  

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047 tai +372 555 379 05
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569 tai +372 555 620 35
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1713257