Incap Oyj                                                                                                                                                             
Pörssitiedote 10.4.2013 klo 8.30

INCAP ALENTAA LIIKEVAIHTOENNUSTETTAAN VUODELLE 2013 JA JATKAA KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄÄ TOIMENPIDEOHJELMAA

Incap Oyj arvioi, että konsernin liikevaihto tulee vuonna 2013 olemaan pienempi kuin vuonna 2012, jolloin se oli 64,1 miljoonaa euroa. Aikaisemmin 19.3.2013 yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2013 olevan samalla tasolla tai jonkin verran pienempi kuin vuonna 2012. Yhtiö pitää aikaisemman ennusteensa kannattavuudesta ennallaan ja arvioi koko vuoden liiketuloksen (EBIT) olevan selvästi positiivinen. Vuonna 2012 liiketulos oli negatiivinen -0,7 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon aleneminen johtuu siitä, että osa tuotannossa tarvittavien materiaalien hankintavastuusta on siirretty tilapäisesti joillekin asiakkaille. Tällä turvataan asiakkaiden toimitukset, sillä yhtiön haastava rahoitustilanne on heikentänyt materiaalien saatavuutta.  Materiaalivastuun siirtyminen on tilapäinen toimenpide.

Toimenpideohjelma kannattavuuden parantamiseksi
Yhtiön tärkeimpiä tavoitteita vuonna 2013 on kannattavuuden parantaminen. Vuonna 2011 tehdyillä toimenpiteillä on jo saavutettu noin 1 miljoonan euron parannus yhtiön tulokseen vuonna 2012. Materiaalihankinnan tehostamisella, Helsingin tehtaan sulkemisella ja konsernipalvelujen keskittämisellä Viroon arvioidaan saatavan vuonna 2013 lisäksi noin 2,3 miljoonan euron säästöt.

Lisäksi yhtiö on käynnistänyt vuoden 2013 alussa toimenpideohjelman, jonka kokonaisvaikutus vuoden 2013 liiketulokseen (EBIT) on yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa. Ohjelman toimenpiteet painottuvat Suomen ja Viron toimintoihin. Intian tytäryhtiön toiminnan tehostamisessa tehtiin jo vuoden 2012 aikana mittavia toimenpiteitä, jotka osaltaan edistivät tytäryhtiön myönteistä tuloskehitystä.  

Yleiskustannusten karsimiseksi konsernin organisaatiorakennetta virtaviivaistetaan. Konsernitoiminnot Suomessa on supistettu puoleen. Suomessa hoidettuja työtehtäviä siirretään Viroon ja Intiaan, ja toimintoja keskitetään tehtaiden yhteyteen. Näillä toimenpiteillä tehostetaan muun muassa taloushallintoa, hankintaa ja IT:tä.

Tuotantoa tehostetaan ja sopeutetaan sekä Virossa että Suomessa. Henkilöstön määrää tuotannossa on vähennetty. Työaikaa on lyhennetty Kuressaaressa ja koko tehtaan henkilöstö tekee nelipäiväistä työviikkoa huhti-toukokuun ajan. Vaasan tehtaalla on otettu käyttöön uusi tuotannonohjausmalli ja myös tehtaan tulospalkkiojärjestelmää ollaan uudistamassa. Toimenpiteitä vaihto-omaisuuden kierron parantamiseksi ja materiaalihintojen alentamiseksi jatketaan.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047 tai +372 5553 7905
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 61,4 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 610 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1691818