Incap Oyj            Pörssitiedote             7.8.2013 klo 13.30

FINANSSIVALVONTA ON MYÖNTÄNYT INISSION AB:LLE LUVAN POIKETA TARJOUSVELVOLLISUUDESTA

Finanssivalvonta on 6.8.2013 myöntänyt Inission AB:lle ja sen kanssa arvopaperimarkkinalain 11 luvun 5 ja 6 §:n mukaan yksissä tuumin toimiville FBM Consulting AB:lle ja Fredrik Berghelille arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 §:n mukaan poikkeusluvan tarjousvelvollisuudesta. Tarjousvelvollisuus syntyy, jos Inission AB käyttää Inission AB:n ja Incap Oyj:n sopimaan kokonaisjärjestelyyn sisältyvää optiota yhdistää Inission AB:n liiketoiminnot Incap Oyj:hin. Option realisoituessa Incap Oyj ostaa Inission AB:n tytäryhtiöiden osakekannan ja liiketoiminnan ja maksaa kauppahinnan suuntaamalla Inission AB:lle yhtiön uusia osakkeita.

Incap Oyj:n 22.7.2013 tiedottaman suunnatun osakeannin uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Inission AB:n omistusosuus on 26,1 % Incapin kaikista osakkeista ja äänistä. Mikäli Inission AB käyttää liiketoimintojen yhdistämiseen johtavaa optiota, sen omistusosuus kaikista Incap Oyj:n osakkeista tulee olemaan vähintään 51 % ja enintään 64 % ylittäen siten tarjousvelvollisuuden rajan. Finanssivalvonnan myöntämä poikkeuslupa koskee sekä 30 %:n että 50 %:n tarjousvelvollisuusrajan ylitystä.

Poikkeusluvan edellytyksenä on, etteivät Inission AB, FBM Consulting AB ja Fredrik Berghel tai näiden kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt tarjousvelvollisuusrajan ylittämisen jälkeen option käyttöä lukuun ottamatta hanki tai merkitse lisää Incap Oyj:n osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Incap Oyj:ssä.

Poikkeusluvan voimaantulon edellytyksenä on, että Incap Oyj:n yhtiökokouksessa järjestelyä kannattavat järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kahta kolmasosaa annetuista äänistä. Incap Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle päättämään 21.8.2013 yhtiöiden yhdistymistä koskevasta yrityskauppajärjestelystä.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047 tai +372 555 379 05
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569 tai +372 555 620 35
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1721680