Incap Oyj  Pörssitiedote 23.1.2020 klo 14.50

Sisäpiiritieto

Täydennys Incapin 23.1.2020 klo 8.00 julkaistuun pörssitiedotteeseen: Incap ostaa AWS Electronics Groupin

Incap Oyj täydentää tänään julkaisemansa pörssitiedotteen tietoja koskien kaupan kohteen AWS Electronics Groupin taloudellista kehitystä ja asemaa.

AWS Electronics Groupin historiallinen talouskehitys ja taloudellinen asema:

       
Tuloslaskelma      
Valuutta: punta (GBP, tuhatta) 2017 2018 2019
Liikevaihto 30 359 33 390 34 958
Myyntiä vastaavat kulut -24 264 -26 244 -27 519
Bruttokate 6 096 7 145 7 440
Hallinnolliset kulut -5 202 -5 138 -5 294
Käyttökate (EBITDA) 894 2 007 2 146
Poistot, lyhennykset ja satunnaiset erät * -1 050 -657 -662
Liikevoitto (EBIT) -157 1 351 1 484
       
*Satunnaiset erät -403 0 0

Tase 30.6.2019  
Valuutta: punta (GBP, tuhatta)  
Aineettomat hyödykkeet 3 214
Aineelliset hyödykkeet 931
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 146
Vaihto-omaisuus 5 097
Myyntisaamiset 6 340
Rahavarat 124
Lyhytaikaiset varat yhteensä 11 562
Varat yhteensä 15 708
Oma pääoma 56
Pitkäaikaiset velat 1 524
Lyhytaikaiset velat 14 128
Velat yhteensä 15 652
Oma pääoma ja velat 15 708

AWS Electronics Groupin tilikausi alkaa 1.7 ja päättyy 30.6.
AWS Electronics Groupin taloudellinen raportointi perustuu Ison-Britannian ja Irlannin raportointistrandardiin ‘The Financial Reporting standard applicable in the UK and Republic of Ireland’ (FRS 102).

INCAP OYJ

Lisätietoja (englanniksi)
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh +372 508 0798

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incapcorp.com 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Vuoden 2020 alussa Incapilla on toimipisteet Suomessa, Virossa, Intiassa ja Hong Kongissa. Yhtiö työllistää noin 830 henkeä. Incapin pääkonttori on Helsingissä ja sen osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.