Incap Oyj | Sisäpiiritieto | 03.07.2023 klo 09:00:00 EEST

Sisäpiiritieto: Incap Oyj ostaa yhdysvaltalaisen elektroniikan sopimusvalmistajan, Pennatronics Incin
 
Incap Oyj on 1.7.2023 allekirjoittanut sopimuksen Pennatronics Inc. -yhtiön koko osakekannan hankinnasta. Pennatronics on kokenut ja kannattava elektroniikan sopimusvalmistuspalveluyritys, jolla on moderni tehdas Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa.
 
Ostettavan yhtiön velaton kauppahinta on 18,6 miljoonaa dollaria (17,1 miljoonaa euroa*), ja sopimukseen sisältyy myös enintään 3,0 miljoonan dollarin (2,8 miljoonan euron) mahdollinen lisäkauppahinta. Kauppa maksetaan käteisellä lukuun ottamatta noin 1,6 miljoonaa dollaria (1,5 miljoonaa euroa), joka maksetaan Incapin osakkeina.
 
Pennatronics Inc. lyhyesti
 
Vuonna 1999 perustetulla Pennatronicsilla on noin 6 000 neliömetrin kokoinen tehdas Californian kaupungissa Pennsylvaniassa lähellä Pittsburghia. Yhtiö tarjoaa täyden valikoiman elektroniikan sopimusvalmistuspalveluita, kuten piirilevyjen kokoonpanoa, lopputuotteiden kokoamista (box build) sekä suunnittelu- ja hankintapalveluita. Pennatronics on luonut liiketoiminnassaan pitkäaikaisia asiakassuhteita, ja sillä on asiakkaita useilta eri aloilta.
 
Pennatronicsin liikevaihto 31.3.2023 päättyneellä tilikaudella oli 30 miljoonaa dollaria (28 miljoonaa euroa**) ja käyttökate (EBITDA) 2,9 miljoonaa dollaria (2,7 miljoonaa euroa) eli 10 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 1,6 miljoonaa dollaria (1,5 miljoonaa euroa). 31.3.2022 päättyneellä tilikaudella Pennatronicsin liikevaihto oli 24,6 miljoonaa dollaria (22,9 miljoonaa euroa) ja käyttökate (EBITDA) 0,9 miljoonaa dollaria (0,8 miljoonaa euroa) eli 4 prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden 2022 tulos oli 0,3 miljoonaa dollaria (0,2 miljoonaa euroa). Pennatronicsilla on 102 työntekijää.
 
Pennatronicsin avainluvut
 
Tuloslaskelma ja tase 31.3.2021–31.3.2023 päättyneiltä tilikausilta
 

1 000 USD 1.4.2022–31.3.2023 1.4.2021–31.3.2022 1.4.2020–31.3.2021
Liikevaihto 29 973 24 639 19 227
Myyntiä vastaavat kulut -24 832 -21 438 -17 722
Bruttokate 5 140 3 201 1 505
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -2 254 -2 306 -2 070
Poistot -488 -491 -555
Liikevoitto 2 398 404 -1 120

 
 

1 000 USD 31.3.2023 31.3.2022 31.3.2021
Aineelliset hyödykkeet 4 407 4 631 4 975
Muut varat 68 61
Pitkäaikaiset varat yhteensä 4 407 4 699 5 036
Vaihto-omaisuus 6 793 5 747 4 568
Myyntisaamiset 6 269 5 580 3 761
Ennakkomaksut 148 217 351
Rahavarat 7 143 6 925 8 420
Lyhytaikaiset varat yhteensä 20 353 18 469 17 100
Varat yhteensä 24 760 23 168 22 135
       
Oma pääoma 21 605 20 017 19 761
Laskennalliset verot, pitkäaikaiset 344 354 411
Pitkäaikaiset velat yhteensä 344 354 411
Ostovelat 1 506 1 559 904
Siirtovelat ja tuloennakot 1 081 1 073 1 023
Muut velat 102 99 35
Maksettava tulovero 122 65
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 811 2 796 1 963
Velat yhteensä 3 156 3 150 2 374
Oma pääoma ja velat yhteensä 24 760 23 168 22 135

 
 
 Yrityskaupan strategiset tavoitteet
 
Yritysosto on linjassa Incapin kasvustrategian kanssa. Se vahvistaa Incapin asemaa Yhdysvaltojen markkinoilla ja luo jalansijaa lisälaajentumiselle siellä. Pennatronicsin Yhdysvaltain tuotantolaitos täydentää Incapin nykyisiä tuotantolaitoksia Virossa, Intiassa, Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa. Yritysoston myötä Incapin asiakaskunta laajenee. Incap pystyy tarjoamaan Yhdysvalloissa palveluita nykyisille ja uusille asiakkailleen, ja Pennatronicsin asiakkaat hyötyvät mahdollisuuksista hankkia palveluita Euroopasta ja Intiasta. Pitkällä aikavälillä yritysoston arvioidaan tuovan ristiinmyyntimahdollisuuksia ja synergiaetuja esimerkiksi materiaalihankinnoissa.
 
Yrityskaupan keskeiset ehdot ja taloudelliset vaikutukset
 
Ostettavan yhtiön velaton kauppahinta on 18,6 miljoonaa dollaria (17,1 miljoonaa euroa). Yrityskauppa rahoitetaan aluksi 19,5 miljoonan euron lainalla. Incap voi myöhemmässä vaiheessa markkinatilanteen mukaan selvittää oman pääoman ehtoisen rahoituksen mahdollisuutta pääomarakenteensa optimoimiseksi. Lisäksi noin 1,6 miljoonan dollarin (1,5 miljoonan euron) osuus maksetaan Incapin osakkeilla ostetun yhtiön omistajille. Yrityskauppasopimukseen sisältyy vuonna 2024 maksettava mahdollinen lisäkauppahinta, joka riippuu Pennatronicsin maaliskuussa 2024 päättyvän tilikauden liiketoiminnan tuloksesta. Sen enimmäismäärä on 3,0 miljoonaa dollaria (2,8 miljoonaa euroa), ja se perustuu Pennatronicsin maaliskuussa 2024 päättyvän tilikauden käyttökatteeseen (EBITDAan).
 
Kauppa toteutuu Yhdysvalloissa 4. heinäkuuta järjestettävien juhlallisuuksien jälkeen. Kaupan toteutuminen ei edellytä kilpailuviranomaisten hyväksyntää tai muita ennakkoehtoja. Pennatronics raportoidaan osana Incap-konsernia heinäkuusta 2023 alkaen. Yritysostolla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Incap Oyj:n liikevaihtoon vuonna 2023. Lisäksi sillä arvioidaan olevan lievästi positiivinen vaikutus liikevoittoon (EBIT), koska yritysostoon liittyy kertaluonteisia integraatio- ja transaktiokustannuksia ja hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja. Syntyvien integraatiokustannusten määrä tarkentuu tilikauden 2023 aikana.
 
"Olen erittäin innoissani maantieteellisen toiminta-alueemme laajentamisesta ja jalansijan saamisesta Yhdysvaltojen markkinoilla. Olen myös hyvin iloinen voidessani toivottaa Pennatronicsin 102 ammattilaisen tiimin tervetulleeksi Incapiin. Yrityskauppa hyödyttää molempien yhtiöiden nykyisiä asiakkaita tarjoamalla heille mahdollisuuksia hankkia palveluita uusilta alueilta, ja olen vakuuttunut siitä, että yhdessä Pennatronicsin kanssa voimme luoda uusia mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaamme kasvustrategiamme mukaisesti", kommentoi Incapin toimitusjohtaja Otto Pukk.
 
Pennatronicsin entiset omistajat Ralph B. Andy ja Keith D. James ovat sitoutuneet yrityskaupan jälkeen tukemaan Incapia siirtymäkauden ajan.
 
"On upeaa, että kokenut johtoryhmämme ja omistautuneet työntekijämme saavat yhdistää voimansa Incapin kanssa", sanoo Pennatronicsin toimitusjohtaja Ralph B. Andy. "Pennatronicsin tiimi on innoissaan saadessaan olla Incapin ensimmäinen tehdas Yhdysvalloissa ja perusta, jolle heidän tuleva kasvunsa rakennetaan. Tämän yhdistymisen avulla pystymme kehittämään liiketoimintaamme seuraavalle tasolle sekä tarjoamaan asiakkaillemme entistä parempia valmiuksia ja entistä enemmän arvoa. Toivotan Incap North Americalle menestystä heidän laajentaessaan tuotantoaan Yhdysvaltoihin."