Incap Oyj       Pörssitiedote                          2.12.2010 klo 12.30

NIMITYKSIÄ INCAPIN INTIAN TOIMINNOISSA


Incapin Intian-toimintojen johtaja ja johtoryhmän jäsen Jarmo Kolehmainen
siirtyy uusiin tehtäviin toisessa yhtiössä, mistä johtuen Incapissa on tehty
seuraavat nimitykset 1.1.2011 alkaen.

Intian tytäryhtiön Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd.:n
toimitusjohtajaksi on nimitetty K.R. Vasantha, joka on tähän asti vastannut
Intian valmistustoiminnasta ja Tumkurin tehtaasta. Vasantha raportoi konsernin
toimitusjohtaja Sami Mykkäselle.

Energy Efficiency Aasia -liiketoimintayksikön johtajaksi on nimitetty Murthy
Munipalli, joka on aikaisemmin johtanut Intiassa tuotettavien palvelujen myyntiä
ja markkinointia. Murthy raportoi liiketoimintajohtaja Jari Koppelolle. Murthy
vastaa edelleen myös Intian suunnittelu- ja projektitoiminnoista.

Liiketoimintajohtaja Jari Koppelon vastuualue laajenee kattamaan myös Energy
Efficiency Aasian toiminnan. Jari Koppelo on vastannut tähän saakka Energy
Efficiency Euroopan toiminnasta.

Intian tytäryhtiön talousjohtajana jatkaa Kirsti Parvi, ja hän raportoi jatkossa
Incap-konsernin talousjohtajalle Eeva Vaajoensuulle.

K.R. Vasantha ja Murthy Munipalli ovat Incap-konsernin laajennetun johtoryhmän
jäseniä.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Kiitän Jarmoa ansiokkaasta
työstä Incapin Intian-toimintojen vakiinnuttamisessa ja kehittämisessä ja
toivotan hänelle menestystä tulevissa tehtävissä. Samalla olen iloinen, että
olemme onnistuneet täydentämään organisaatiota yhtiön sisältä. Toivotan
Murthylle ja Vasanthalle menestystä heidän uusilla vastuualueillaan."


INCAP OYJ

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa
euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi


[HUG#1468003]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE