Incap Oyj                    Pörssitiedote              5.1.2012 klo 15


INCAPIN YT-NEUVOTTELUT KONSERNIPALVELUISSA PÄÄTTYIVÄT

Kustannusrakenteensa parantamiseksi Incap käynnisti 14.11.2011
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, jotka koskivat konsernitoimintojen
Suomessa työskentelevää henkilöstöä. Tänään päättyneiden neuvottelujen tuloksena
konsernipalvelujen tehtäviä järjestellään uudelleen ja yhteensä kahdeksan
henkilön työsuhde päättyy porrastetusti syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi
kolmen henkilön osalta tilannetta tarkastellaan uudelleen vuoden 2012 aikana.

Tehtäviä organisoidaan uudelleen muun muassa siirtämällä töitä Suomen
toimipisteistä Incapin Tallinnan toimistoon ja Kuressaaren tehtaalle.
Konsernipalvelujen osittainen keskittäminen Viroon on luontevaa, sillä yhtiön
Kuressaaren tehtaan merkitys kasvaa kesällä valmistuvan laajennuksen myötä.
Merkittävä osa yhtiön nykyisistä ja tulevista asiakkaista Euroopassa ostaa
palveluja Viron tehtaalta, jolloin esimerkiksi myyntityön keskittäminen
Tallinnan toimistoon on toimiva ja kustannustehokas ratkaisu. Myös konsernin
toimitusjohtaja, tuotantojohtaja ja henkilöstöjohtaja siirtyvät työskentelemään
määräajaksi Tallinnan toimistoon. Konsernin kotipaikka on edelleen Helsinki.

Incapin toimipisteiden lukumäärä Suomessa vähenee, kun Vuokatissa tehty työ
siirtyy Helsinkiin, Tallinnaan tai Kuressaareen. Kustannusten säästämiseksi
konsernin toimisto Helsingissä muuttaa maaliskuun loppuun mennessä nykyisistä
tiloista Helsingin tehtaan yhteyteen.

Helsingin tehtaan toimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat
edelleen.


INCAP OYJ

Sami Mykkänen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
henkilöstöjohtaja Kirsi Hellsten, puh. 050 387 7437
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fiINCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2
miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 760 henkilöä.
Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1575391]