Incap Oyj
Pörssitiedote             9.3.2015 klo 15

INCAP ON JULKAISSUT VUOSIKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN SEKÄ SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Incap-konsernin vuoden 2014 vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Media/Vuosikertomus. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Tilintarkastuskertomus
Tilintarkastaja on lausuntoaan mukauttamatta halunnut tilintarkastuskertomuksessaan kiinnittää huomiota tilinpäätöksen toimintakertomuksessa sekä liitetiedoissa selostettuihin seikkoihin yhtiön rahoituksesta ja käyttöpääoman riittävyydestä. Laaditun kassavirtaennusteen mukaan yhtiön käyttöpääoma ei vastaa seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa mainitut asiat osoittavat merkittävää epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina, joka on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla konsernin kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Sijoittajat/Hallintoperiaatteet.

Myös yhtiön palkka- ja palkkioselvitys on nähtävillä yhtiön kotisivujen Sijoittajat/Hallintoperiaatteet/Palkitseminen-osiossa.

INCAP OYJ

Ville Vuori
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Ville Vuori, puh. 0400 369 438
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

LIITTEET
Vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa, ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 420 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Incapin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
Incapin vuosikertomus 2014


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1900331